Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Noson Gwaith ar Waith: Lucent Dreaming

19 Hydref 2019

Stiwdio Weston

Efallai mai’r Ddaear yw hwn. Efallai ddim. Oes ots? Dyma pŵer geiriau mewn byd sy’n anghofio.

Yn y berfformiad cyntaf erioed o Lucent Dreaming, mae’r tîm a ffrindiau yn archwilio realiti swreal pŵer, celf a iaith, yn cynnwys cast o ysgrifenwyr-perfformwyr heb eu cadarnhau a cherddor (Goodparley).

Mae Lucent Dreaming yn gylchgrawn ysgrifennu creadigol annibynnol sy’n cyflwyno gwaith swreal gan awduron ac artistiaid lled-brofiadol byd-eang, sydd ar hyn o bryd yn gweithio ar ei chweched cyhoeddiad print.

     

Canllaw oed: 14+ (yn cynnwys iaith gref)

Hyd y perfformiad: tua 1 awr

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston