Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Macbeth

19 – 23 Mawrth 2019

Theatr Donald Gordon

Olion dinistr rhyfel cartref gwaedlyd. Wrth ymladd yn ddidrugaredd er mwyn goroesi, mae’r Macbeths yn cael eu hyrddio tuag at y frenhiniaeth gan bwerau tywyll y tu hwnt i’w rheolaeth.

Mae’r National Theatre, sy’n gyfrifol am War Horse a The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, yn mynd â’r cynhyrchiad epig ac eofn yma o un o drasiedïau mwya’ diddorol Shakespeare ar daith o’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon yn syth ar ôl iddo werthu allan yn Llundain.

Wedi ei gyfarwyddo gan Gyfarwyddwr Artistig National Theatre, Rufus Norris (Cabaret, London Road) a'i ddylunio gan Rae Smith (War Horse, This House) mae’r cynhyrchiad newydd hwn yn gweld y clasur Shakespearaidd ar ei newydd wedd wedi ei osod mewn byd ôl-apocalyptaidd llawn anhrefn ac ansicrwydd. 

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“Bold and utterly brilliant. As relevant today as it has ever been.”

Manchester Evening News

Cyfyngiad oed: 13+

Yn cynnwys golygfeydd treisgar

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr a 30 munus (yn cynnwys 1 egwyl)

CYNIGION I AELODAU

Gostyngiad 0 £10 ar 31 Hydref. Aelodaeth

YSGOLION

Dydd Mawrth - Dydd Iau: £8 — Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

DAN 26 OED

Dydd Mawrth - Dydd Iau. Tocynnau am £5. Cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464 i archebu.

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4. Trefnu ymweliad grŵp

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd

Capsiynau Agored

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Sain Ddisgrifiad

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon