Madagascar The Musical

6 - 11 Awst 2019

Theatr Donald Gordon

Perfformiad Ymlacedig

8 Awst, 2pm.

Wedi ei gynllunio ar gyfer plant, pobl neu oedolion iau a allai fod ag anableddau neu anghenion cymorth ychwanegol, a’r rheiny ar y sbectrwm awtistig.

Rydym yn gwneud ystod o addasiadau synhwyraidd, megis lleihau lefelau sain, tymheru goleuadau llachar, a sicrhau lleoliad llai ffurfiol er mwyn i’r gynulleidfa symud o gwmpas yn ystod y perfformiad.

   

Yn serennu enillydd yr X-Factor *Matt Terry, a wedi’i seilio ar ffilm gartŵn DreamWorks, bydd Madagascar The Musical yn dilyn eich holl ffrindiau ‘cracka-lackin’ wrth iddyn nhw ddianc o’u cartref yn Sŵ Central Park Efrog Newydd a dilyn taith annisgwyl i fyd rhyfeddol Madagascar y Brenin Julien.

  

Alex y llew yw brenin y jyngl yn Sŵ Central Park Efrog Newydd, a’r prif atyniad yno. Mae Alex a’i ffrindiau gorau – Marty’r sebra, Melman y jiráff a Gloria’r hipopotamws – wedi treulio’u holl fywydau yn gaeth ond yn fodlon eu byd, wrth ennyn edmygedd y cyhoedd a chael eu holl brydau bwyd ar blât.

Ond â’i lygad ar y man gwyn man draw, mae chwilfrydedd Marty yn ormod, ac mae’n dianc – gyda chymorth pengwiniaid peniog – er mwyn cael gweld y byd.

Ymunwch ag Alex y Llew, Marty’r Sebra, Melman y Jiráff, Gloria’r Hipopotamws a’r pengwiniaid cyfrwys, doniol, wrth iddyn nhw lenwi’r llwyfan gyda’u hantur gerddorol fythgofiadwy.

Gyda chymeriadau gwych, cyffro di-ben-draw a cherddoriaeth fywiog, bydd hi’n anodd iawn ichi beidio â chyd-ddawnsio a mwynhau!

*Ni fydd Matt Terry yn perfformio ar 10 Awst. Weithiau bydd salwch neu wyliau’n codi, felly nid oes modd i gynhyrchwyr warantu bod unrhyw un o’r artistiaid yn ymddangos ym mhob perfformiad.

Canllaw oed: 3+ (dim plant dan 2 oed)

Cynigion Aelodau

Gostyngiad o £10 ar y noson agoriadol. Aelodaeth.

Cynigion i Grwpiau

Grwpiau 10+ gostyngiad o £5. Trefnu ymweliad grŵp.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Theatr Donald Gordon

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

Teuluoedd

Gweld popeth

Sadyrnau i'r Teulu

Annie

Nativity! The Musical

Madagascar The Musical

AM DDIM

Gaia

HWYL FFOTOGRAFFIAETH AM DDIM

Tynnwch lun

AM DDIM

Byd rhithwir

Dewch i brofi bydoedd rhithwir anhygoel

AM DDIM

Gweithgaredd Carnifal Butetown

AM DDIM

Cartrefu Gwenynod a Bwydo Adar

Yr haf yn y Ganolfan

Gweld popeth

Annie

Madagascar The Musical

Club Tropicana

Taith cefn llwyfan

Clwb Swper

AM DDIM

Gaia

HWYL FFOTOGRAFFIAETH AM DDIM

Tynnwch lun

AM DDIM

Ffrwydradau Hadau!

AM DDIM

Cartrefu Gwenynod a Bwydo Adar