Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Merched Caerdydd / Nos Sadwrn O Hyd

Stiwdio Weston

10 - 13 Ebrill 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Merched Caerdydd / Nos Sadwrn O Hyd {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-420

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Merched Caerdydd / Nos Sadwrn O Hyd

10 - 13 Ebrill 2019

Stiwdio Weston

 

Dwy ddrama gyfoes wedi eu lleoli yn y brifddinas, gan ddau o’n hawduron mwyaf beiddgar. Mae Merched Caerdydd / Nos Sadwrn o Hyd yn gynhyrchiad Cymraeg ei iaith.

Merched Caerdydd
gan Catrin Dafydd

Caerdydd yw cartref Cariad, Liberty ac Awen. Er eu bod nhw’n troedio llwybrau gwahanol iawn i’w gilydd, mae ganddyn nhw fwy yn gyffredin na’u dinas. Dyma dair o ferched ifanc, disglair ac, efallai, annisgwyl y Gymru gyfoes sy’n ceisio gwneud synnwyr o’u bywydau blêr. Merched sy’n ymrafael â’u gorffennol wrth geisio llywio’u dyfodol. Ond a fydd newid yn bosib? Neu a ydi eu ffawd eisoes wedi’i benderfynu?

 

Nos Sadwrn o Hyd
gan Roger Williams

Wedi i Take That chwalu perthynas Lee a Matthew mewn clwb nos yn y brifddinas, mae Lee yn cymryd camau cynnar, melys ar lwybr carwriaeth newydd. Am gyfnod byr mae bywyd yn fêl, ond ar ôl bob nos Sadwrn daw realiti oer bore Sul. Ac fel mae Lee’n darganfod, does dim byd yn para am byth.

 

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Mas ar y Maes, Stonewall Cymru ac OOMFF, gyda chefnogaeth gan Theatr Clwyd.

Canllaw oed: 14+ (Yn cynnwys iaith gref a themâu sy’n addas i oedolion, yn ogystal â goleuadau strôb)

Iaith Arwyddion Prydeinig: 11 Ebrill

Hyd y Perfformiad: Tua 2 awr a 20 munud, yn cynnwys un egwyl

Talwch Fel y Mynnwch (10 Ebrill)

Beth am fentro? Archebwch docyn i weld y sioe yma, a phenderfynwch ar y noson faint yr hoffech dalu. Cofiwch ddod â’ch pwrs!

Rhagor o wybodaeth am ein Nosweithiau Scratch a Thalu Fel y Mynnwch.

Cynigion

Gall Aelodau Addewid gael tocynnau £10 (heblaw am 10 Ebrill)

Mae Merched Caerdydd / Nos Sadwrn o Hyd yn gynhyrchiad Cymraeg ei iaith. I gael mynediad trwy gyfrwng y Saesneg yn ystod y perfformiad, defnyddiwch SIBRWD os gwelwch chi’n dda. Mae SIBRWD yn ap ar gyfer ffonau clyfar a thabledi sy’n arwain siaradwyr di-Gymraeg a dysgwyr y Gymraeg trwy’r perfformiad. Lawrlwythwch SIBRWD o’r App Store neu Google Play. Ceir mwy o wybodaeth ar sibrwd.com.

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston