Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Am ddim

Movers, shakers and legacy makers

Mis Hanes Pobl Dduon Cymru

Glanfa

12 Hydref 2019

Am ddim

Movers, shakers and legacy makers

Mis Hanes Pobl Dduon Cymru

Yn cyflwyno perfformwyr a cherddorion ifanc ar lwyfan agored Glanfa, mae’r digwyddiad yma wedi’i raglennu gan Fforwm Ieuenctid Race Council Cymru a Phanel Ieuenctid Radio Platfform y Ganolfan.

Mae’r rhaglen ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon Cymru 2019 eleni yn cynnwys digwyddiadau celfyddydol ledled Cymru sy’n rhannu amrywiaeth o ddiwylliannau, hybu creadigrwydd, dathlu gwahaniaeth ac yn cynyddu ymrwymiad hir dymor gyda chymunedau a chelfyddydau Affricanaidd a Charibî Affricanaidd yng Nghymru.

Movers, Makers & Legacy Makers ac mae’n dathlu pobl o’r gorffennol a’r presennol sy’n gwneud newidiadau dynamig ar gyfer dyfodol gwell.

Gyda diolch i Race Council Cymru, Mis Hanes Pobl Dduon Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru

Cyflwynir yn

Glanfa