Opera Cenedlaethol Cymru

FREEDOM 360

Glanfa

7 - 30 Mehefin 2019

Opera Cenedlaethol Cymru

FREEDOM 360

7 - 30 Mehefin 2019

Glanfa

Mae dros 60 miliwn o bobl wedi’u dadleoli ar draws y byd. Y tu ol i’r penawdau newyddion, mae gan unigolion a theuluoedd straeon o golled, gobaith, ofn, dicter a diolchgarwch. I rai, Cymru yw’r lle sy’n cynrychioli’r diogelwch a’r rhyddid y maen nhw’n chwilio amdanynt, i eraill mae’n dwyn i gof atgofion chwerwfelys o’r mamwledydd y bu’n rhaid iddynt eu gadael. Bydd Opera Cenedlaethol Cymru a’r BBC yn cyflwyno gosodwaith trochi newydd, gan adlewyrchu straeon a theithiau personol y ffoaduriaid sy’n gwneud y penawdau.

Cyflwynir yn

Glanfa