National Theatre Wales

Sgwrs Greadigol

Portland House

Dydd Sul, Mawrth 3, 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Sgwrs Greadigol {{::on_sale_date.label}} Portland House MM/DD/YYYY 15 event-479

National Theatre Wales

Sgwrs Greadigol

Dydd Sul, Mawrth 3, 2019

Portland House

Mae National Theatre Wales yn gwahodd pawb sydd wedi’u hymroi i’r theatr yng Nghymru i gymryd rhan mewn sgwrs fawr, greadigol am ei dyfodol, a rôl y NTW yn y dyfodol hwnnw.

Wrth i NTW ddynesu at ei ddegfed flwyddyn, rydym yn trafod yn drylwyr ac yn ystyrlon gydag artistiaid y mae theatr eu cenedl yn bwysig iawn iddynt. Ymunwch â ni ddydd Sul 3 Mawrth 2019, yng Nghaerdydd, wrth i ni achub ar y cyfle i ehangu’r sgwrs honno a thaflu’r drysar ar agor.

Beth yw eich breuddwyd ar gyfer theatr yng Nghymru yn y degawd nesaf? Beth sydd ei angen ar artistiaid a chynulleidfaoedd nawr ac yn y blynyddoedd i ddod? Sut y gall pob un ohonom chwarae ein rhan?

Bydd hwn yn ddigwyddiad agored a rhad ac am ddim, gyda chroeso cynnes i bawb.

Cyflwynir yn

Portland House