Arddangosfa am ddim

Painting Dance

gan Carl Chapple

Canolfan Mileniwm Cymru

30 Tachwedd 2019 - 5 Ionawr 2020

Arddangosfa am ddim

Painting Dance

gan Carl Chapple

30 Tachwedd 2019 - 5 Ionawr 2020

Canolfan Mileniwm Cymru

Mae'r artist Carl Chapple wedi bod yn gweithio gyda'r cwmni dawns rhyngwladol Ballet Cymru ers 2016. Mae'r sioe gyfredol yma'n cynnwys paentiadau sydd wedi'u creu ers mis Rhagfyr 2018.

Drwy wylio ymarferion, yn aml o gychwyn cyntaf cynyrchiadau newydd, mae'r artist wedi datblygu mewnweliadau i rai o ddisgyblaethau a phrosesau creadigol y dawnswyr a choreograffwyr, Drwy ei waith mae'n ystyried dulliau newydd o baentio'r ffigwr.

Crëwyd y gwaith mewn cydweithrediad â dawnswyr, gan ystyried eu syniadau, eu profiadau a hyfforddiant. Mae'r artist yn datblygu cyfansoddiadau trwy fyrfyfyrio a thrafod, gan ddefnyddio momentau neu ddilyniannau o gynyrchiadau'r cwmni fel man cychwyn.

A painting by artist, Carl Chapple featuring three dancers in rehearsals

Gweler esiampl o hyn yn y darlun sydd wedi'i henwi - Montagues - a grëwyd  gyda'r dawnswyr Miguel Fernandes, Maria Brunello ac Andrea Battaggia, sy'n archwilio syniadau a ddatblygwyd o'u rhannau fel Mercutio, Benvolio a Romeo yng nghynhyrchiad 2019 y cwmni o Romeo a Juliet.

Gan ddechrau gyda rhan o'r ballet, aeth y dawnswyr ati i weithio gyda’i gilydd i fyrfyfyrio symudiad araf a phendant, a drwy’r broses hon, fe ddaethant ar draws ystumiau y gallai’r artist wneud brasluniau ohonynt mewn golosg ac olew, cyn eu datblygu i mewn i baentiadau mwy bwriadus yn nes ymlaen.

Ymhlith cynyrchiadau eraill y cwmni sydd wedi ysbrydoli’r lluniau a gyflwynir yma, mae Divided We Stand, gyda choreograffi gan Patricia Vallis, a Celtic Concerto, gan Darius James ac Amy Doughty.

Bydd teithiau sain/cyffwrdd ar gyfer ymwelwyr sydd â nam ar eu golwg ar gael. I archebu taith cliciwch y botwm uchod.

Bydd Carl yn cynnal cyfres o weithdai dawns, lle bydd cyfle i ddysgu rhai o'i dechnegau. Bydd y gweithadi'n digwydd dan osodwaith Museum of the Moon gan Luke Jerram, gyda dawnswyr yn perfformio'n fyw.

1 Rhagfyr 12.30pm - 2pm / 5pm - 6.30pm

6 Rhagfyr 2pm - 3.30pm / 5pm - 6.30pm

14 Rhagfyr 11.30am - 1pm / 5.30 pm - 7pm

19 Rhagfyr 11.30am - 1pm / 5.30 pm - 7pm

21 Rhagfyr 11.30am - 1pm / 5.30 pm - 7pm

4 Ionawr 11.30am - 1pm / 5.30 pm - 7pm

Mae'r artist yn ddiolchgar i gyfarwyddwyr, dawnswyr a choreograffwyr Ballet Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, Oriel Ffin y Parc a Chanolfan Mileniwm Cymru am eu cefnogaeth gyda'r prosiect a'r arddangosfa yma.

Cyflwynir yn

Canolfan Mileniwm Cymru