Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Pepperland

12 a 13 Ebrill 2019

Theatr Donald Gordon

Bydd Mark Morris, coreograffydd mwyaf dylanwadol, llwyddiannus a cherddorol yn yr oes sydd ohoni yn ôl y New York Times, yn dychwelyd i Gaerdydd gyda theyrnged unigryw i Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band - Pepperland.

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“A gorgeously entertaining and witty tribute to the classic Beatles album”

The Guardian

Mae sgôr mentrus newydd gan Ethan Iverson yn rhoi gwedd newydd ar rai o ganeuon yr albwm, gan gynnwys Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, With a Little Help From My Friends, A Day in the Life, When I'm Sixty-Four, Within You Without You, a Penny Lane a’r cyfan wedi ei berfformio gan fand 7 darn rhyfeddol.

Bydd y dawnsio afieithus yn pwysleisio rhin yr albwm ecsentrig yma gyda’r gwreiddioldeb chwareus a llawen sy’n nodweddu’r Mark Morris Dance Group. Dyma wledd weledol sy’n llawn steil Carnaby Street.

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“A truly joyous, celebratory work of art. A brilliant homage to one of the great rock albums.”

The Telegraph
Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“The choreography is deft and nuanced, at times skimming across the music's bright surface, at times digging deeper. ”

The Observer
Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“The most successful and influential choreographer alive, and indisputably the most musical”

Clod i Mark Morris - New York Times

Sgwrs holi ac ateb ar ol y sioe yn yr awditoriwm 12 Ebrill, am ddim y sioe.

Canllaw Oed: 8+ (Dim plant dan 2 oed)

Running Time: Tua 70 munud

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £5. Trefnu ymweliad grŵp

DAN 26 OED & MYFYRWYR

£10

YSGOLION

£8 — Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd


Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon