Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Am ddim

Radio Platfform yn Cyflwyno

Glanfa

8pm -10pm, 27 Ebrill 2019

Am ddim

Radio Platfform yn Cyflwyno

8pm -10pm, 27 Ebrill 2019

Glanfa

Ymunwch â Radio Platfform ar gyfer gwledd o gerddoriaeth, gan gynnwys perfformiadau gan bedwar o artistiaid mwyaf poblogaidd a newydd Caerdydd.

Mae’r pedwar yn adlewyrchu’r amrywiaeth a’r creadigrwydd sydd i’w cael yn y brifddinas.

CONRAD STONE

Mae Conrad Stone yn wyneb newydd o fewn y sîn Urban/Neo-RnB/Alternative Rock. Daw’n wreiddiol o Rhondda Cynon Taf, ac mae’n cynrychioli Caerdydd a’r cyffiniau. Mae Conrad wedi datblygu’n arw fel artist drwy ryddhau nifer o ganeuon dan enwau ffug ac mae’n dychwelyd nawr gyda cherddoriaeth sy’n siŵr o blesio’r dorf.

LEVi

Mae seren sîn roc tanddaearol Caerdydd bob amser yn dod â seiniau newydd i’w berfformiadau egnïol. Gyda’i gitâr a phedal ‘lŵp’ mae LEVi yn creu traciau byw gwefreiddiol sy’n cyffwrdd ar nifer o genres cerddorol o enaid i roc, hip hop i drum and bass.

KLEMENTINE

Yn dod yn wreiddiol o Poznań, mae gwaith Klementine yn ffocysu ar gerddoriaeth gwerin. Mae gan ei llais meddal ac anghyffredin hyblygrwydd heb ei ail, ac mae ei pherfformiadau emosiynol yn eich galluogi chi i ffoi o fywyd pob dydd.

THE HONEST POET

Mae The Honest Poet (THP), yn ganwr/ysgrifennwr caneuon gyda llais llawn enaid sy’n llawn emosiwn ac angerdd sydd wedi ei hysbrydoli gan storïau o’i fywyd ei hun ac o waith Dr Seuss. Hyd yn hyn, ei gig fwyaf oedd yn cefnogi seren yr X-Factor, Sam Bailey, o flaen cynulleidfa o 20,000 o bobl.

Mae sain THP yn ymdoddiad o enaid ac adrodd stori, gydag arddull hamddenol ar y gitâr. Gallwch ffrydio ei gân ddiweddaraf 'Temporary Butterflies' drwy Spotify nawr.

Canllaw Oed: 16+

Ydych chi awydd dysgu sut mae cynhyrchu rhaglenni radio? Mae gennym ni orsaf radio ein hunain sydd yn cael ei arwain gan bobl ifanc.

Drwy’r orsaf rydyn yn rhedeg gweithdai chwe-wythnos o hyd, gan ddysgu popeth sydd ei hangen ar gyfer cyflwyno, cynhyrchu a mwy ar gyfer y radio. Rhowch gynnig arni.

Cyflwynir yn

Glanfa