Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru

RHYDDID - Llais Plentyn

Pierhead building

19 Mehefin 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London RHYDDID - Llais Plentyn {{::on_sale_date.label}} Pierhead building MM/DD/YYYY 15 event-552

Opera Cenedlaethol Cymru

RHYDDID - Llais Plentyn

19 Mehefin 2019

Pierhead building

Sgwrs wedi’i chadeirio gan Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Partneriaid: Comisiynydd Plant Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Unicef

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yw’r cytuniad hawliau dynol a gafodd ei gadarnhau’n fwyaf eang yn y byd, ac oherwydd bod y cwmni’n gweithio mor helaeth gyda phlant, mae WNO yn falch o allu cefnogi a hwyluso’r drafodaeth hon. Er mwyn cofnodi penblwydd y Confensiwn yn 30 ac eisteddiad cyntaf Senedd Ieuenctid Cymru, byddwn yn archwilio’r rôl y mae pobl ifanc yn ei chwarae mewn democratiaeth, a’r camau a gymerir yng Nghymru i sicrhau bod safbwyntiau pobl ifanc yn cael eu clywed, yn unol ag Erthygl 12.

Tocynnau ar gael i’w brynu wrth y drws, yn ddibynnol ar argaeledd ac arian parod yn unig.

Cyflwynir yn

Pierhead building