Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru: Rigoletto

Verdi

27 Medi a 4, 9 a 12 Hydref 2019

Theatr Donald Gordon

Dewiswch eich pecyn drwy ddefnyddio’r botymau ar waelod y dudalen; detholwch eich sioeau ac yna caiff y gostyngiad ei gymhwyso yn y basged.

Gall y Dug gael unrhyw fenyw a ddymuna, ac mae'n byw bywyd o wamalrwydd a llygredigaeth.

Mae Rigoletto, digrifwas y Dug, yn gwneud hwyl am ben tadau a gwŷr y menywod mae'r Dug yn ceisio eu hudo, sydd yna'n mynd ati i geisio dial arno. Ond mae gan Rigoletto anrhydedd ei ferch ei hun i'w warchod, ac mae digwyddiadau yn datblygu gyda goblygiadau anfwriadol.

Ysgrifennodd Verdi mai Rigoletto oedd ei opera orau, a gyda'i stori a sgôr dramatig – sy'n cynnwys yr adnabyddus La donna è mobile – mae'n hawdd gweld pam ei bod yn parhau i fod yn ffefryn bythol. Mae'r adfywiad amserol hwn o gynhyrchiad poblogaidd Opera Cenedlaethol Cymru wedi ei osod yn y Tŷ Gwyn yn ystod arlywyddiaeth Kennedy, ac mae'n gweld Mark S Doss (Tosca, Gwanwyn 2018) yn dychwelyd i'r Cwmni yn y  brif ran.

Cenir yn Eidaleg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg

Pecynnau Opera Cenedlaethol Cymru

3 OPERAS 10% off 4 OPERAS 15% off 5 OPERAS 20% off

Canllaw oed: 8+ (Dim plant o dan 2 oed)

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr 50 munud (yn cynnwys dau egwyliau)

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4. Yn berthnasol i seddi penodol. Trefnu ymweliad grŵp.

YSGOLION

£12.50 — yn berthnasol i seddi penodol. Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

DAN 30 OED

£10 — yn berthnasol i seddi penodol.

DAN 16 OED

£5 — 1 tocyn plentyn gydag un oedolyn sy'n talu'n llawn.

Cynigion yn seiledig ar dyraniadau ac argaeledd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon