Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Roots

Gŵyl Ddawns Caerdydd

Tŷ Dawns

12 – 14 Tachwedd

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Roots {{::on_sale_date.label}} Tŷ Dawns MM/DD/YYYY 15 event-630

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Roots

Gŵyl Ddawns Caerdydd

12 – 14 Tachwedd

Tŷ Dawns

Pedwar darn dawns fer o Gymru, pob un yn wahanol i'r un o'i flaen.

Mae Roots yn daith dywys drwy ddawns gyfoes. Rydym yn cymryd rhai o'n hoff ddarnau a'u paru gyda thrafodaeth i'ch helpu i fynd at wraidd y straeon, a dysgu'r cyfrinachau o'r tu ôl i'r llenni.

Mae Rygbi: Annwyl / Dear gan ein Cyfarwyddwr Artistig Fearghus Ó Conchúir yn dathlu rygbi yng Nghymru ac yn amlygu gobeithion, bri ac angerdd tynnu at ein gilydd ar y cae ac oddi arno.

Crëwyd Rygbi gyda mewnbwn gan gefnogwyr a chwaraewyr rygbi ar draws Cymru fel bod y ddawns yn sicr yn adleisio'r gamp.

Mae Écrit gan Nikita Goile yn dwyn ysbrydoliaeth o lythyr a ysgrifennwyd gan yr artist eiconig, Frida Kahlo at ei phartner, Diego.

Perfformir y ddeuawd glyfar hon gan ddawnsiwr benywaidd a silwét enfawr o'i chariad.  Mae'n frwydr o bŵer hardd sy'n adlewyrchu'r da a'r drwg mewn perthnasoedd angerddol. 

Mae gwaith Ed Myhill Why Are People Clapping wedi'i osod i Clapping Music y cyfansoddwr Steve Reich, ac mae'n defnyddio rhythm fel ysgogydd.

Mae'r dawnswyr yn defnyddio symudiadau bywiog a chlapio i greu trac sain ar gyfer y ddawns hwyliog a deinamig hon.

Mae Codi gan Anthony Matsena a fagwyd yn Abertawe, ac mae'n ymwneud â Chymry sy'n tynnu at ei gilydd i fynd i'r afael ag unigrwydd ac iselder yn ystod cyfnodau cythryblus. Mae'n ddawns egnïol a chalonogol am gryfder cymunedau.

Hyd y perfformiad: 120 muned

Cyflwynir yn

Tŷ Dawns