Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Rygbi: Rhannu'r Cae

Tŷ Dawns

15 Tachwedd, 7:30yp

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Rygbi: Rhannu'r Cae {{::on_sale_date.label}} Tŷ Dawns MM/DD/YYYY 15 event-725

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Rygbi: Rhannu'r Cae

15 Tachwedd, 7:30yp

Tŷ Dawns

Ymunwch â ni yn y Tŷ Dawns y mis Tachwedd hwn am noswaith unigryw sy'n dathlu celfyddyd a chorfforolrwydd rygbi a dawns. Wedi'i ysbrydoli gan brosiect parhaus CDCCymru, Rygbi, gan y Cyfarwyddwr Artistig Fearghus Ó Conchúir, bydd y noswaith hefyd yn rhannu anturiaethau cyffrous y Cwmni yn Siapan yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd.


Gyda gwesteion arbennig, perfformiadau a chyfraniadau gan arbenigwyr ar y cae rygbi ac oddi arno, bydd y digwyddiad ar y cyd hwn yn dwyn ynghyd dau fyd ac yn arddangos amrywiaeth dawn CDCCymru.


Bydd bar arian parod a raffl ar y noson. Bydd holl elw'r noson yn cynnwys pris y tocynnau yn mynd tuag at gyflwyno'r gweithgaredd ac ymgysylltiad Rygbi gyda chymunedau Cymru.

Cyflwynir yn

Tŷ Dawns