AM DDIM

Achub y Môr-forwynion

Glanfa

27 Gorffennaf 2019, 11am - 4pm

AM DDIM

Achub y Môr-forwynion

27 Gorffennaf 2019, 11am - 4pm

Glanfa

Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf bydd cwmni Green Squirrel yn ymuno â ni fel gwesteion arbennig.

Dewch i ymuno yn eu gemau a thrawsnewid i mewn i fôr-forwyn. Cewch gyfle i chi ddysgu sut allwch chi arbed gwastraff plastig rhag cyrraedd y môr.

Green Squirrel

Ry’n ni’n gwneud byw bywyd gwyrdd yn hwyl, hawdd a chyraeddadwy. Mae Green Squirrel yn fenter cymdeithasol sy’n creu cyfleoedd i fyw’n wyrddach.

Ry’n ni’n galluogi’r rheini efo’r angerdd dros fyw’n gynaliadwy i weithredu a newid eu bywyd, eu cymdeithas a’i byd am y gorau.

Cyflwynir yn

Glanfa