Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Syr Ranulph Fiennes: Living Dangerously

Theatr Donald Gordon

14 Tachwedd 2019

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Syr Ranulph Fiennes: Living Dangerously {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-467

Syr Ranulph Fiennes: Living Dangerously

14 Tachwedd 2019

Theatr Donald Gordon

Yn ôl y Guinness Book of Records, Syr Ranulph Fiennes yw’r anturiwr gorau sy’n fyw, ac yntau wedi treulio’i fywyd yn camu o un her i’r llall, gan beryglu’i fywyd ar rai o’r sialensiau preifat mwyaf uchelgeisiol a wynebodd neb erioed.

Ymhlith ei gyflawniadau niferus a rhyfeddol, ef oedd y cyntaf i gyrraedd y ddau begwn, y cyntaf i groesi Cefnfor yr Antarctig a Chefnfor yr Arctig, a’r cyntaf i fordwyo o amgylch y byd ar hyd yr echelin begynol.

Yn Living Dangerously, bydd Syr Ranulph yn trafod ei siwrnai bersonol drwy fywyd, o’i faboed i’r dydd heddiw. Yn ddoniol ac yn ingol ar yr un pryd, bydd Living Dangerously yn olrhain plentyndod Syr Ranulph a’i ddireidi yn yr ysgol, ei fywyd yn y fyddin a’i anturiau cynnar, hyd at y Transglobe Expedition a’i her ddiweddaraf, y Global Reach Challenge. Yn hon, ei nod yw croesi’r ddau begwn iâ a dringo’r mynydd uchaf ar bob un o’r saith cyfandir – ef fyddai’r cyntaf erioed i wneud hynny.

Mae holl gampau Syr Ranulph Fiennes wedi golygu dangos gwydnwch a dycnwch cwbl eithriadol, gan ysbrydoli cenedlaethau. Mae’n golygu ei fod yn arloeswr o anturiwr, a bod ganddo glamp o stori i’w hadrodd.

Canllaw oed: 5+ (Dim plant dan 2 oed)
Hyd y perfformiad – Tua 2 awr (yn cynnwys un egwyl)

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon