Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Clwb Swper

Dydd Sadwrn, 7:30pm

Ymbinciwch a dewch yn llu, nos Sadwrn yw'r NOSON FAWR! Cyflwynwn y cabaret gorau, platiau o fwyd blasus a  detholiad gwych o ddiodydd

Mae ein platiau bychain wedi eu cynllunio ar gyfer eu rhannu, felly lledwch y gair a dewch â’ch ffrindiau. 

Yn gynwysedig yn y pris... 

Mae eich tocyn £30 yn cynnwys coctel Bellini pan fyddwch yn cyrraedd, perfformiad cabaret byw anghredadwy, tri phlât bach o’n bwydlen Gymreig gyfoes, a choctel pwdin i bennu’r noson.

Perfformiadau cabaret ar y ffordd...

Nosweithiau Arbennig Clwb Swper Calan Gaeaf

Dewch i fwynhau fersiwn dirgel o’ch hoff nos Sadwrn am dri pherfformiad arbennig yn unig dros benwythnos Calan Gaeaf. Gyda tamaid o arswyd a thoreth o hwyl a sbri, Clwb Swper yw’r ffordd berffaith o fwynhau penwythnos fwyaf dirgel y flwyddyn. Artistiaid i’w cyhoeddi’n fuan!

1 Tachwedd - Sioe Gerdd

Ar gyfer y noson frawychus wych yma, ymunwch â ffefrynnau’r Clwb Swper – Celyn Cartwright, Jonathan Radford a Steffan Rhys Hughes am noson frawychus o theatr gerdd. Gyda’r cantorion theatr dawnus a David George Harrington ar y piano, does dim triciau dim ond danteithion heno! 

11+ Caneuon o sioeau cerdd, oedolion yw'r gynulleidfa darged, does dim rhybudd penodol.

2 Tachwedd - Drag

Dros benwythnos Calan Gaeaf, beth am ddod i udo ar y lleuad gyda Connie Orff am noson arswydus o dda, yn llawn Drag gorau'r wlad, gan gynnwys MaLady Masterwort, Rhys Pieces a Victoria Scone!
Fyddi di'n siwr o floeddio "IAS!"

14+ Defnydd o iaith gref yn bosib

Hyd y perfformiad: tua 2 awr 30 munud