Clwb Swper

Dydd Sadwrn, 7:30pm

Bar Cabaret ffresh

Ymbinciwch a dewch yn llu, nos Sadwrn yw'r NOSON FAWR! Cyflwynwn y cabaret gorau, platiau o fwyd blasus a  detholiad gwych o ddiodydd

Mae ein platiau bychain wedi eu cynllunio ar gyfer eu rhannu, felly lledwch y gair a dewch â’ch ffrindiau.

Yn gynwysedig yn y pris... 

Mae eich tocyn £30 yn cynnwys coctel Bellini pan fyddwch yn cyrraedd, perfformiad cabaret byw anghredadwy, tri phlât bach o’n bwydlen Gymreig gyfoes, a choctel pwdin i bennu’r noson.

Perfformiadau cabaret ar y ffordd...

24 Awst - Comedi

Paratowch am noson o chwerthin wrth i Leroy Brito arwain noson o gomedi yn ein Clwb Swper. Yn cynnwys Clint Edwards, Esyllt Sears, Steffan Evans gyda Matt Rees yn arwain. Mae’n addo i fod yn noson lawn chwerthin.

16+ Themâu aeddfed, noethni, defnydd o iaith gref yn bosib

31 Awst - Sioe Gerdd

Bydd David Mahoney yn curadu noson o theatr gerdd yn cynnwys seren Tiger Bay Vikki Bebb a dau berfformiwr o grwp Only Men Aloud, Tom Hier a Steffan Rhys Hughes, gyda chyfeiliant piano gan David Doidge

11+ Caneuon o sioeau cerdd, oedolion yw'r gynulleidfa darged, does dim rhybudd penodol.

7 Medi - Bwrlesg

Mae Neil Kelso yn feistr hud a lledrith, storïwr o fri ac yn un o’r bobl fwyaf cyffrous ym myd cabaret. Cewch eich tywys ar daith o gabaret heno. Wedi’i harwain gan Talulah Blue sydd yn caru hudoliaeth yr 1920-1950au a pherfformiad nwydus, gyda chefnogaeth FooFooLaBelle a Molotov Muses. Paratowch am noson o gyffro.

16+ Themâu aeddfed, noethni, defnydd o iaith gref yn bosib

7 Medi - Comedi – Wedi’i chanslo

Yn sgil cyflwyniad Only Fools: The (Cushty) Dining Experience ym mwyty Ffresh, mae noson gomedi Clwb Swper wythnos yma wedi’i chanslo. Ymddiheurwn am unrhyw anhawster a achoswyd.

21 Medi - Drag

14+ Defnydd o iaith gref yn bosib.

Bar Cabaret ffresh

Cyflwynir yn

Bar Cabaret ffresh

Comedi

Gweld popeth

Chambers Touring Ltd yn cyflwyno

Jimmy Carr: Terribly Funny

Eddie Izzard

Clwb Swper

Max Boyce

Who Am I, Again? An Evening with Lenny Henry

Lord Hicks - Sod's Law

Leroy Brito - Stereotype

Cer i Grafu...sori ...GARU!

Cyd-gynhyrchiad gan Carys Eleri a Chanolfan Mileniwm Cymru

Connie Orff: Connadolig Llawen

Stifyn Parri - No Shame!

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Krishna Istha - Beast

Tori Scott is Pickled

Yr haf yn y Ganolfan

Gweld popeth

Annie

Madagascar The Musical

Club Tropicana

Taith cefn llwyfan

Clwb Swper

AM DDIM

Gaia

HWYL FFOTOGRAFFIAETH AM DDIM

Tynnwch lun

AM DDIM

Ffrwydradau Hadau!

AM DDIM

Cartrefu Gwenynod a Bwydo Adar