Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Sgwrsiwch â ni am eich syniadau ar-lein

SWYDDFA AGORED

Unwaith y mis, 1pm – 4pm

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London SWYDDFA AGORED {{::on_sale_date.label}} MM/DD/YYYY 15 event-803

Sgwrsiwch â ni am eich syniadau ar-lein

SWYDDFA AGORED

Unwaith y mis, 1pm – 4pm

Yn sgil y sefyllfa coronafeirws barhaus bydd cyfarfodydd Swyddfa Agored bellach yn digwydd yn ddigidol, ar-lein.

Gofynnwn yn garedig i chi barhau i archebu slot fel arfer, a byddwn yn cysylltu â chi gyda manylion ynglŷn â sut i ymuno â’r cyfarfodydd digidol.

Bob mis mae cyfle i artistiaid a gwneuthurwyr sgwrsio ag aelod o’n tîm cynhyrchu.

Dewch i siarad am brosiectau, derbyn cyngor ymarferol a darganfyddwch fwy am yr hyn a wnawn.

Gallwch archebu eich slot 20 munud.

Unwaith rydych chi wedi archebu eich slot, danfonwch neges fer i artists@wmc.org.uk  yn esbonio pwy ydych chi, beth hoffech chi drafod ac os oes gennych chi unrhyw ofynion hygyrch.

Ychwanegwch eich enw a’r dyddiad/amser rydych chi wedi archebu yn llinell pwnc yr e-bost a chynnwys esiampl o’ch gwaith neu’r hyn hoffech chi drafod.