Taking Flight: Gweithdy Dofi Dreigiau

Stiwdio Weston

16 - 20 Ebrill 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Taking Flight: Gweithdy Dofi Dreigiau {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-473

Taking Flight: Gweithdy Dofi Dreigiau

16 - 20 Ebrill 2019

Stiwdio Weston

Ochr yn ochr â’u perfformiadau o You’ve Got Dragons, yn seiliedig ar y llyfr gan Kathryn Cave, mae cwmni theatr Taking Flight yn rhedeg cyfres o weithdai byrion ar gyfer plant a’u teuluoedd i gynnig technegau syml ar gyfer datblygu cadernid iechyd meddwl.

Mae’r gweithdai wedi’u datblygu gyda’r seicolegydd clinigol Dr Sara Rhys-Jones, a staff Taking Flight fydd yn eu harwain. Ar ddiwedd y sesiwn, bydd gennych becyn cymorth ymarferol i’ch plant ei ddefnyddio er mwyn mynd i’r afael â gorbryder a chefnogi llesiant.

Sefydliad Foyle sy’n ariannu’r gweithdai yma.

Canllaw Oed 5+

Mae’r gweithdy yma am ddim i rai sydd â thocynnau ar gyfer You’ve Got Dragons Taking Flight. Dysgwch ragor yma.

Rhaid archebu tocynnau am ddim i’r gweithdy ymlaen llaw ar gyfer plant ac oedolion. Mae croeso i fabanod a phlant, ond rhaid i oedolyn sy’n aelod o’r teulu ddod gyda nhw.

Rhowch wybod wrth archebu os bydd arnoch angen dehonglwr Iaith Arwyddion Prydain.

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston