Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

The Bodyguard

16 – 27 Ebrill 2019

Theatr Donald Gordon

Alexandra Burke yn The Bodyguard The Musical

Mae The Bodyguard, y sioe arobryn sy'n seiliedig ar y ffilm fyd-enwog, yn dychwelyd i’r Ganolfan am bythefnos yn unig.

Yn dilyn ei chyfnod West End a thaith DU hynod lwyddiannus, bydd yr enillydd X-Factor a enwebwyd am wobr Brit deirgwaith, Alexandra Burke* yn camu'n ôl mewn i ran Rachel Marron.

Mae Frank Farmer yn gyn-asiant i’r Gwasanaethau Cudd, a bellach yn warchodwr sy’n cael ei gyflogi i amddiffyn y seren fyd-enwog, Rachel Marron, rhag ystelciwr dieithr. Mae’r ddau ohonyn nhw’n disgwyl rheoli – ond y peth olaf y maen nhw’n ei ddisgwyl yw syrthio mewn cariad.

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“London's best musical”

Magic FM
Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“The hottest ticket in town!”

Sunday Mirror

Dyma sioe gyffrous ac eithriadol o ramantaidd sy’n cynnwys llond llwyfan o ganeuon enwocaf Whitney Houston, gan gynnwys One Moment in Time, I Wanna Dance With Somebody a’r enwog I Will Always Love You. 

Canllaw oed: 10+ (Dim plant o dan 5)

Yn cynnwys goleuadau’n fflachio (sy’n cynnwys goleuadau strôb) ac effeithiau sain uchel (sy’n cynnwys sŵn gynnau’n tanio).

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr a 20 munud (yn cynnwys 1 egwyl)

*Ni fydd Alexandra Burke yn ymddangos ym mhob perfformiad. Bydd Alexandra Burke yn perfformio mewn perfformiadau nos yn unig. Dydi hi ddim wedi'i rhaglennu i berfformio mewn unrhyw berfformiad matinée yng nghanol yr wythnos na dyddiau Sadwrn gan gynnwys unrhyw berfformiadau matinée. Ni all cynhyrchwyr The Bodyguard gwarantu bod artist penodol yn perfformio; mae hynny bob amser yn amodol ar salwch a gwyliau.

CYNIGION I AELODAU

Gostyngiad 0 £10 ar 16 Ebrill. Aelodaeth

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £5. Trefnu ymweliad grŵp

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd

Capsiynau Agored

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Sain Ddisgrifiad

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon