Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ’Sgrifennodd Honna?

Ystafell Preseli

2 & 3 Gorffennaf 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ’Sgrifennodd Honna? {{::on_sale_date.label}} Ystafell Preseli MM/DD/YYYY 15 event-523

Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ’Sgrifennodd Honna?

2 & 3 Gorffennaf 2019

Ystafell Preseli

Darlleniadau o ddramâu gan y dramodwyr lleol Melangell Dolma, Cai Llewelyn Evans, Gruffudd Eifion Owen a Lowri Morgan.

Dyma benllanw cynllun Grŵp Dramodwyr Newydd Theatr Genedlaethol Cymru 2019, gyda chyfres o ddarlleniadau o ddramâu newydd gan y don nesaf o ddramodwyr Cymraeg. Mae hwn yn gyfle unigryw i weld canlyniad 10 mis o waith creu a datblygu, dan arweiniad Theatr Genedlaethol Cymru, gan rai o’r dramodwyr Cymraeg newydd mwyaf cyffrous o bob cwr o Gymru.

Ym mhob digwyddiad ceir darlleniad o ddramâu newydd gan ddau ddramodydd, gyda sgwrs i ddilyn gyda’r dramodwyr, y cast a’r cyfarwyddwyr.

    

2 Gorffennaf: Darlleniadau o ddramâu gan Melangell Dolma (Bore Oes) a Cai Llewelyn Evans (Bwyd Ci).

Bore Oes

Wrth i Anwen dreulio’i hugeiniau’n creu adar papur i’w gwerthu ar y we, mae’r pethau pwysicaf yn ei bywyd i gyd i weld yn llithro drwy ei bysedd.

Bwyd Ci

‘Bwyd ci’ yw bathiad Raymond Piper ar gyfer chwaraewyr rygbi sydd wedi gweld dyddiau gwell – ond sut mae goroesi yn y byd didrugaredd hwn?

          

3 Gorffennaf: Darlleniadau o ddramâu gan Gruffudd Eifion Owen (Parti Priodas) a Lowri Morgan (Nhw)

Parti Priodas

Emynau, tensiynau a dwyieithrwydd lletchwith: croeso i barti priodas Dafydd a Samantha!

Nhw

Gwrywdod a Benyweidd-dra. Pa mor bell ydan ni’n colli’n hunain yn yr eithafion yma? A pha mor eithafol yw’r effaith yma arnom ni?

        

I gael manylion gweddill y daith, a gwybodaeth bellach am y dramâu, ynghyd â gwybodaeth am y cast a’r cyfarwyddwyr, ewch i theatr.cymru.

Mae’r Grŵp Dramodwyr Newydd yn cael ei gyflwyno gan Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad ag S4C, Llenyddiaeth Cymru, Pontio, Theatr Clwyd, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Theatrau Sir Gâr, Canolfan Mileniwm Cymru a Theatr y Sherman.

Bydd y ddau berfformiad yn cael eu dehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain.

Mae hwn yn gyflwyniad Cymraeg ei iaith.

Canllaw oed: 12+ (dim plant dan 2 oed). Gall gynnwys iaith anweddus.

Talwch Fel y Mynnwch

Beth am fentro? Archebwch docyn i weld y sioe yma, a phenderfynwch ar y noson faint yr hoffech dalu. Cofiwch ddod â’ch pwrs!

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Cyflwynir yn

Ystafell Preseli