Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ’Sgrifennodd Honna?

Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ’Sgrifennodd Honna?

Ystafell Preseli

2 & 3 Gorffennaf 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ’Sgrifennodd Honna? {{::on_sale_date.label}} Ystafell Preseli MM/DD/YYYY 15 event-523

Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ’Sgrifennodd Honna?

2 & 3 Gorffennaf 2019

Ystafell Preseli

Darlleniadau o ddramâu gan y dramodwyr lleol Melangell Dolma, Cai Llewelyn Evans, Gruffudd Eifion Owen a Lowri Morgan.

Dyma benllanw cynllun Grŵp Dramodwyr Newydd Theatr Genedlaethol Cymru 2019, gyda chyfres o ddarlleniadau o ddramâu newydd gan y don nesaf o ddramodwyr Cymraeg. Mae hwn yn gyfle unigryw i weld canlyniad 10 mis o waith creu a datblygu, dan arweiniad Theatr Genedlaethol Cymru, gan rai o’r dramodwyr Cymraeg newydd mwyaf cyffrous o bob cwr o Gymru.

Ym mhob digwyddiad ceir darlleniad o ddramâu newydd gan ddau ddramodydd, gyda sgwrs i ddilyn gyda’r dramodwyr, y cast a’r cyfarwyddwyr.

2 Gorffennaf: Darlleniadau o ddramâu gan Melangell Dolma a Cai Llewelyn Evans.

3 Gorffennaf: Darlleniadau o ddramâu gan Gruffudd Eifion Owen a Lowri Morgan

I gael manylion gweddill y daith, a gwybodaeth bellach am y dramâu, ynghyd â gwybodaeth am y cast a’r cyfarwyddwyr, ewch i theatr.cymru.

Mae’r Grŵp Dramodwyr Newydd yn cael ei gyflwyno gan Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad ag S4C, Llenyddiaeth Cymru, Pontio, Theatr Clwyd, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Theatrau Sir Gâr, Canolfan Mileniwm Cymru a Theatr y Sherman.

Bydd y ddau berfformiad yn cael eu dehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain.

Mae hwn yn gyflwyniad Cymraeg ei iaith.

Canllaw oed: 12+ (dim plant dan 2 oed)

Talwch Fel y Mynnwch

Beth am fentro? Archebwch docyn i weld y sioe yma, a phenderfynwch ar y noson faint yr hoffech dalu. Cofiwch ddod â’ch pwrs!

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Ystafell Preseli

Cyflwynir yn

Ystafell Preseli

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Gweld popeth

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Merched Caerdydd / Nos Sadwrn O Hyd

British Paraorchestra

The Nature of Why

Tina May

Miles Davis: The 1950s & Beyond

Against The Grain

Paulus: beta

Fever: Jo Harrop

Rhagflas o Ŵyl Gomedi Machynlleth

Unsolicited Theatre

Bump/Bully: Double Bill

Donna Marie: #MyGagaLife

Ffresh Burlesque

Blah Blah Blah: Stand Up and Slam

Cabarela

House of Broadway

Seayonce

Connie Orff: You're a Vision

Hollie McNish: 2019 Tour

Slowly Rolling Camera & 4Pi Production Commission for Diffusion Festival 2019

Juniper

Dante or Die

User Not Found

If You Don’t Noel Me By Now: Noson yng nghwmni Noel Sullivan

Noson yng nghwmni Mal Pope

Jeff Hooper: Swinging With The Stars

Aleighcia Scott

Lucie Jones - This is Me

Iseult Golden a David Horan, mewn cydweithrediad â The Abbey Theatre yn cyflwyno

Class

Mary Bijou: Fakes It

The Greatest of Shows

Drag Ar Waith

Noson Scratch

On The Bench

Comedy Scratch

Dirty Protest yn cyflwyno: A Monday Mixed Scratch

Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ’Sgrifennodd Honna?