Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

SCRATCH

A Tidy Boy

Dirty Protest a Gwyn Hall Neath

Ystafell Preseli

2 Hydref 2019

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London A Tidy Boy {{::on_sale_date.label}} Ystafell Preseli MM/DD/YYYY 15 event-753

SCRATCH

A Tidy Boy

Dirty Protest a Gwyn Hall Neath

2 Hydref 2019

Ystafell Preseli

Pan mae Geraint yn dychwelyd i Gymru i redeg prosiect beic modur gyda throseddwyr ifanc Castell-nedd , mae’n credu bod angen iddo wella’r gweithwyr ieuenctid halen y ddaear, Ann a Sylvia. Mae drama yn y gwaith yn gorfodu iddo wynebu’r gwir, ei fod angen gwella ar ei hunan. Ymhell o’r gwrthodiad a’r gwawd y mae’n ofni, mae’n ffeindio eu bod nhw dal i feddwl ei fod “A Tidy Boy”. Dyma ddarlleniad o waith ar waith gyda sgript wrth law o ddrama-gomedi gyfoes newydd LGBTQ+ gan Peter Darney.

Cafodd drama Peter Darney, 5 Guys Chillin’, ei henwi yn un o’r “Ten Plays That Shaped Queer Theatr History” gan yr Evening Standard. Wedi’i gyfarwyddo gan Catherine Paskell, Cyfarwyddwraig Artistig Dirty Protest. 'There are few people making theatre this exciting in Wales today” The Guardian. Mae’r ddrama wedi’i gynhyrchu gan ofod celfyddydol Theatr y Gwyn Castell-nedd gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol.

Dydyn ni ddim eisiau sbwylio profiad unrhyw un o sioe yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ac felly, dydyn ni ddim eisiau datgan gormod o wybodaeth wrth hysbysebu’r ddrama. Fel arfer y momentau annisgwyl, a’r twist yn y plot sydd yn cipio sylw’r gynulleidfa a chreu dadl a sgwrs tu hwnt i’r perfformiad.

Er hyn, rydyn ni’n ymwybodol y gall momentau o’r fath fod yn drallodus i rai unigolion. Os oes yna rhai themâu rydych chi’n teimlo gall achosi drallod eithafol i chi neu alergedd gall fod yn anghyfforddus a hoffech chi drafod ag aelod o’r tîm i ddarganfod mwy cyn i chi archebu, gallwch ffonio’r Swyddfa Docynnau a 02920 636464 neu e-bostio tocynnau@wmc.org.uk.

Cyflwynir yn

Ystafell Preseli