HWYL FFOTOGRAFFIAETH AM DDIM

Tynnwch lun

Canolfan Mileniwm Cymru

HWYL FFOTOGRAFFIAETH AM DDIM

Tynnwch lun

Canolfan Mileniwm Cymru

Mae’n bryd i chi’r ffotograffwyr godi’ch ffonau symudol, gafael yn eich camera a derbyn ein her ffotograffiaeth.

Dilynwch ein taith i ddod o hyd i’r chwe lle gorau i dynnu eich lluniau. Rydyn ni wedi gwneud y gwaith caled – gallwch chi ganolbwyntio ar y lluniau. Dyma’ch cyfle chi.

Tagiwch eich lluniau â’r hashnod #SNAPSYGANOLFAN ar gyfryngau cymdeithasol.

Bob mis byddwn yn dewis ein hoff lun, a bydd un ffotograffydd lwcus yn ennill gwobr flasus.

Felly…casglwch eich cerdyn post a dechrau ar yr her tynnu lluniau heddiw.

Cyflwynir yn

Canolfan Mileniwm Cymru

Teuluoedd

Gweld popeth

HWYL FFOTOGRAFFIAETH AM DDIM

Tynnwch lun

Mums and toddlers

Sadyrnau i'r Teulu

The Lion King

Oi Frog & Friends!

Channel 5 & Nett UK yn Cyflwyno

Milkshake! Live – Milkshake Monkey's Musical

The Lion, The Witch and the Wardrobe

Mischief and Mystery in Moominvalley

Gweithdy crefft i'r teulu cyfan

Chwedlau a Champweithiau