Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

AM DDIM

Uwchgylchu efo Mari Elin

Glanfa

29 Gorffennaf 2019, 11am - 4pm

AM DDIM

Uwchgylchu efo Mari Elin

29 Gorffennaf 2019, 11am - 4pm

Glanfa

Dydd Llun 29 Gorffennaf bydd Mari Elin Jones, arbenigwraig uwchgylchu yn dod i rannu ei syniadau a thriciau gwych.

Dewch i drawsnewid eich hen ddillad i greadigaethau newydd!

Mari Elin Jones

Cafodd Mari Elin ei magu ym Mlaencaron ac wedi setlo erbyn hyn yn ardal Aberystwyth lle mae'n gweithio fel curadur arddangosfeydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 

Tu allan i'r swyddfa, mae hi'n artist sy'n gweithio gyda phob math o gyfryngau, gan gynnwys leino a chlai, ac yn creu inciau naturiol o blanhigion, ac wrth ei bodd yn creu zines o bob math.

Nôl yn 2018 dechreuodd sylwi ar effaith negyddol plastig ar ein hamgylchedd, ac addunedu i geisio byw'n llai gwastraffus.

Dogfennodd y daith yn ei blog, Gwyrddach, sydd ar fin cael ei droi'n llyfr sy'n llawn syniadau a ryseitiau ar sut i dorri lawr ar blastig a gwastraff yn y cartref ac o ddydd i ddydd.

Cyflwynir yn

Glanfa