User Not Found

Dante or Die

User Not Found

Ysgrifennwyd gan Chris Goode

Quantum Coffee Roasters

29 & 30 Ebrill 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London User Not Found {{::on_sale_date.label}} Quantum Coffee Roasters MM/DD/YYYY 15 event-449

Dante or Die

User Not Found

Ysgrifennwyd gan Chris Goode

29 & 30 Ebrill 2019

Quantum Coffee Roasters

Dyma eiliad eich marwolaeth. Mae yna fotwm hudol. Ydych chi’n dileu holl hanes eich gweithgaredd ar-lein? Neu ydych chi’n ei gadw ac yn gadael y dewis i rywun arall?

Thema User Not Found yw ein hunaniaeth ddigidol ar ôl i ni farw. Bydd aelodau’r gynulleidfa yn cael ffôn clyfar a phâr o glustffonau, ac yn ymgolli yn hanes un dyn wrth iddo wynebu’r dewis o gadw neu ddileu presenoldeb ar-lein ei bartner.

Mewn perfformiad doniol, agos-atoch cawn stori am alar cyfoes sy’n procio angen pob un ohonon ni am gysylltiad.

Caiff y sioe yma ei pherfformio yng nghaffi Quantum Coffee Roasters ar Stryd Bute, Bae Caerdydd (CF10 5BN).

Bydd geirdeitlau ar gael ar gyfer pob perfformiad o User Not Found. Os hoffech ddefnyddio geirdeitlau, rhowch wybod i aelod o dîm Blaen y Tŷ cyn y perfformiad, ac fe wnawn nhw drefnu hynny i chi.

 

 

Canllaw oed: 14+ (yn cynnwys iaith gref)

Hyd: Tua awr a hanner

Cynigion

Gall Aelodau Addewid gael tocynnau am £10 

Cyflwynir yn

Quantum Coffee Roasters

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Gweld popeth

British Paraorchestra

The Nature of Why

Tina May

Against The Grain

Connie Orff: You're a Vision

Hollie McNish: 2019 Tour

Dante or Die

User Not Found

Ysgrifennwyd gan Chris Goode

Aleighcia Scott

Dante or Die

Cyflwyniad i Greu Theatr ar Safleoedd Penodol

Iseult Golden a David Horan, mewn cydweithrediad â The Abbey Theatre yn cyflwyno

Class

The Greatest of Shows

Drag Ar Waith

Noson Scratch

On The Bench

Comedy Scratch

Dirty Protest yn cyflwyno: A Monday Mixed Scratch

Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ’Sgrifennodd Honna?