User Not Found

Dante or Die

User Not Found

Quantum Coffee Roasters

29 & 30 Ebrill 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London User Not Found {{::on_sale_date.label}} Quantum Coffee Roasters MM/DD/YYYY 15 event-449

Dante or Die

User Not Found

29 & 30 Ebrill 2019

Quantum Coffee Roasters

Dyma eiliad eich marwolaeth. Mae yna fotwm hudol. Ydych chi’n dileu holl hanes eich gweithgaredd ar-lein? Neu ydych chi’n ei gadw ac yn gadael y dewis i rywun arall?

Thema User Not Found yw ein hunaniaeth ddigidol ar ôl i ni farw. Bydd aelodau’r gynulleidfa yn cael ffôn clyfar a phâr o glustffonau, ac yn ymgolli yn hanes un dyn wrth iddo wynebu’r dewis o gadw neu ddileu presenoldeb ar-lein ei bartner.

Mewn perfformiad doniol, agos-atoch cawn stori am alar cyfoes sy’n procio angen pob un ohonon ni am gysylltiad.

Caiff y sioe yma ei pherfformio yng nghaffi Quantum Coffee Roasters ar Stryd Bute, Bae Caerdydd (CF10 5BN).

Bydd geirdeitlau ar gael ar gyfer pob perfformiad o User Not Found. Os hoffech ddefnyddio geirdeitlau, rhowch wybod i aelod o dîm Blaen y Tŷ cyn y perfformiad, ac fe wnawn nhw drefnu hynny i chi.

 

 

Canllaw oed: 14+ (yn cynnwys iaith gref)

Hyd: Tua awr a hanner

Cynigion

Gall Aelodau Addewid gael tocynnau am £10 

Cyflwynwyd yn

Quantum Coffee Roasters

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Gweld popeth

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Merched Caerdydd / Nos Sadwrn O Hyd

British Paraorchestra

The Nature of Why

Tina May

Miles Davis: The 1950s & Beyond

Against The Grain

Paulus: beta

Fever: Jo Harrop

Rhagflas o Ŵyl Gomedi Machynlleth

Unsolicited Theatre

Bump/Bully: Double Bill

Donna Marie: #MyGagaLife

Ffresh Burlesque

Blah Blah Blah: Stand Up and Slam

Cabarela

House of Broadway

Seayonce

Connie Orff: You're a Vision

Hollie McNish: 2019 Tour

Slowly Rolling Camera & 4Pi Production Commission for Diffusion Festival 2019

Juniper

Dante or Die

User Not Found

If You Don’t Noel Me By Now: Noson yng nghwmni Noel Sullivan

Noson yng nghwmni Mal Pope

Jeff Hooper: Swinging With The Stars

Aleighcia Scott

Lucie Jones - This is Me

Mary Bijou: Fakes It

The Greatest of Shows