Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

WillNE and Stephen Tries

Theatr Donald Gordon

Dydd Sul, Ebrill 7, 2019

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London WillNE and Stephen Tries {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-403

WillNE and Stephen Tries

Dydd Sul, Ebrill 7, 2019

Theatr Donald Gordon

Am y tro cyntaf erioed, mae WillNE a Stephen Tries, cymeriadau YouTube a ffrindiau (o fath), yn mynd ar daith o gwmpas gwledydd Prydain.

Gomediwyr a sylwebwyr y we, ymlaciwch i fwynhau sioe gan ddau o ddynion mwyaf doniol (yr olwg) Youtube. Rhwng y ddau ohonyn nhw, mae fideos Will a Stephen wedi casglu mwy na thair miliwn o danysgrifwyr ac wedi cael eu gwylio 355 miliwn o weithiau; dyma ddau o'r sianeli sy'n tyfu gyflymaf yng ngwledydd Prydain.

Felly dewch i weld Stephen a Will yn fyw, gwyliwch nhw'n ceisio llenwi 90 munud ac, mae'n siŵr, yn chwerthin ar draul ei gilydd.

 

Ganllaw oed: 14+ (Yn ôl ein polisi mynediad, mae’n rhaid i bawb o dan 16 cael eu hebrwng gan oedolyn 18 oed neu fwy ar bob adeg. Efallai byddwn yn gofyn am dystiolaeth o oedran)

Pecyn Pwysigion*

£30 (+ tocyn arferol).

Dewch i gwrdd â WillNE a Stephen Tries cyn y sioe am £30 ychwanegol, ac fe gewch chi rodd arbennig. Bydd Will a Stephen yn rhoi'r enillion o'r pecyn VIP i elusen iechyd meddwl, MIND.

*Opsiwn ychwanegol gyda thocyn arferol i'r perfformiad yw'r pecyn VIP yma. Dim ond adeg prynu'r tocyn y mae'r pecyn uwchraddio ar gael. Nid oes modd ei brynu'n ddiweddarach. Mae'n rhaid i blant o dan 16 oed fod ag oedolyn sy'n talu (18+) yn gwmni iddyn nhw. Does dim rhaid i rieni sy'n dod gyda deiliaid tocyn o dan 16 oed brynu tocyn VIP, ond bydd angen iddyn nhw fod â thocyn dilys i'r sioe. Cynhelir y digwyddiad Cwrdd a Chyfarch rhwng 3yp a 6yp. Bydd gwybodaeth bellach am y tocynnau VIP yn cael ei rhyddhau yn nes at y dyddiad.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon