Taking Flight

You've Got Dragons

Stiwdio Weston

16 - 20 Ebrill 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London You've Got Dragons {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-421

Taking Flight

You've Got Dragons

16 - 20 Ebrill 2019

Stiwdio Weston

Yn ystod y Pasg eleni, tretiwch eich plant i’r sioe deuluol hynod weledol hon gyda cherddoriaeth fyw a digonedd o hiwmor. Dyma gynhyrchiad hydeiml sy’n archwilio’r gofidion mewnol mae pob un ohonom yn eu hwynebu.

Mae llawer o bobl yn cael hunllefau, bola chwyrliog, teimlo’n bigog. Ac weithiau, maen nhw’n neud i ti deimlo’n unig. Felly, beth gall blentyn sy’n dioddef o ddreigiau drygionus y nos wneud?

Stori hyfryd am siwrne un plentyn i ymgodymi â’i ddreigiau personol, wedi’i hadrodd mewn steil unigryw Taking Flight. Gyda cherddoriaeth wreiddiol byw, dyma archwiliad gweledol, sensitif a doniol o’r dreigiau rydyn ni gyd yn eu hwynebu.

"Does yr un ddraig yn fwy pwerus na TI!"

Sioe i'r hen ac ifanc sy’n cynnwys capsiynau creadigol, disgrifiad sain a BSL ymblethedig, mae You’ve Got Dragons yn gynhyrchiad arbennig i'r holl deulu.

Mae Taking Flight yn cynnal cyfres o weithdai byrion wedi’u hanelu at blant a’u teuluoedd er mwyn darparu technegau syml i adeiladu dygnwch gydag iechyd meddwl. Darganfyddwch fwy.

Canllaw oed: 3+

Tocynnau £2 ar gael i blant o dan 2, lle gall y plentyn eistedd ar liniau ei oedolyn. Ddim ar gael ar lein – ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464 i archebu.

Capsiynau BSL a disgrifiad sain byw yn rhan o bob perfformiad.

Hyd y sioe: tua 45 munud

Cynigion

Aelodau Addewid yn cael tocynnau am £5 (mwyafswm 4 y person)

 

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Sain Ddisgrifiad

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston