Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

AJ Live

Theatr Donald Gordon

WEDI'I CHANSLO

AJ Live

WEDI'I CHANSLO

Theatr Donald Gordon

Yn anffodus, mae sioe AJ Live wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau'n uniongyrchol i drefnu ad-daliad.

Mae AJ Pritchard, dawnsiwr poblogaidd Strictly sydd wedi cyrraedd rownd derfynol y rhaglen sawl tro, yn ôl ar daith yn 2020 yn dilyn ei daith gyntaf yn 2019.

Bydd ‘AJ Live 2020’ yn cyfuno’ch hoff fomentau o Strictly, gyda choreograffi egnïol i ddiddanu’r teulu cyfan, gan AJ a’i ddetholiad o’r gorau o dalent dawns yn y DU.

I have been planning this tour since I first began dancing aged 12, so you are in for a real treat and I cannot wait to share my vision with you. Earlier in 2019 I toured the UK on my own for the first time and each venue had everyone out of their seats dancing and standing ovations each night. ‘AJ Live 2020’ will be no different! I hope you can all join me for the night of your life.

AJ Pritchard

Bydd AJ Live hefyd yn cynnwys ymddangosiad gan westai arbennig – brawd AJ a theilyngwr Love Island 2019, Curtis Pritchard

PECYN CWRDD A CHYFARCH AUR

Mae’r Pecyn Cwrdd a Chyfarch yn cymryd lle ar ôl y sioe, a dyma’ch cyfle i gwrdd ag AJ.

Nid yw’r pecyn Cwrdd a Chyfarch Platinwm ar gael bellach. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys:

  • x1 Poster y Daith Rhifyn Cyfyngedig AJ Live 2020 - wedi’i arwyddo gan AJ.
  • Cyfle i chi gymryd lluniau eich hun ar eich dyfeisiau eich hun gydag AJ a chwrdd ag ef wyneb i wyneb.
  • Bydd AJ hefyd yn hapus i arwyddo unrhyw gofroddion eraill, anrhegion ac eitemau.

Cost y pecyn yma yw £50

Nodwch os gwelwch yn dda, dim ond nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael.

Canllaw oed: 8+ (dim plant dan 2 oed)

Amser cychwyn: 7.30pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 hwr (yn cynnys un egwyl)

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon