Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Bring It On

WEDI CHANSLO

Theatr Donald Gordon

Yn anffodus, mae sioe Bring It On wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau'n uniongyrchol i drefnu ad-daliad.

Mae Amber Davies a Louis Smith yn ymuno â chast BRING IT ON, y sioe hynod boblogaidd sy’n troelli’r holl ffordd i’r DU o Broadway.

Wedi’i hysbrydoli gan y ffilm o’r un enw, mae Bring It On The Musical yn mynd â chi ar daith fywiog, egniol sydd yn taclo cyfeillgarwch, cenfigen, brad a maddeuant - yn llawn coreograffi a thriciau ffrwydrol.

Dylai Campbell, capten y tîm sydd newydd ei choroni, a’i ffyddloniaid fod yn dechrau eu blwyddyn olaf fwyaf ‘cheertastic’ yn Truman High School. Ond pan mae rhaid iddi symud i’r ysgol gyfagos, Jackson High, mae Campbell yn ofni bod ei bywyd wedi dod i ben. Er hyn, mae cyfeillgarwch annhebygol yn catapyltio Campbell yn ôl i ddadlau â chriw pwerus a’r awydd i gyflawni’r amhosib.

Mae Bring it On wedi’i gynhyrchu gan Selladoor Productions (Flashdance, Avenue Q) a’i hysgrifennu gan enillwyr gwobrau Tony Lin-Manuel Miranda (Hamilton), Jeff Whitty (Avenue Q), Tom Kitt (Grease: Live) gyda geiriau’r caneuon gan Amanda Green (High Fidelity).

Canllaw oed: 10+ (dim plant dan 2 oed)

Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Amser cychwyn: 
Maw – Sad 7.30pm
Iau a Sad 2.30pm

Cynigion I Aelodau

Gostyngiad o £10 ar y noson agoriadol. Aelodaeth. 

U16 a Myfyrwyr Aelodau

Gostyngiad o £4, perfformiadau penodol.

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4, perfformiadau penodol. Trefnu ymweliad grŵp.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon