Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

CoLaboratory

Neuadd Hoddinott Y BBC

24 Ebrill 2020 – WEDI'I CHANSLO

CoLaboratory

24 Ebrill 2020 – WEDI'I CHANSLO

Neuadd Hoddinott Y BBC

Yn anffodus, mae sioe CoLaboratory wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau'n uniongyrchol i drefnu ad-daliad.

Mae CoLaboratory yn gyfres newydd sbon o ddigwyddiadau yn Neuadd Hoddinott y BBC sy’n cyflwyno profiadau cyngerdd unigryw i bobl sy’n hoff o gerddoriaeth, wrth i BBC NOW wahodd partneriaid o bob rhan o'r sbectrwm artistig i gydweithio â hwy, gan uno dau fyd cerddorol.

Yn ail sesiwn CoLaboratory, mae BBC NOW yn croesawu’r chwaraewr didgeridoo medrus, William Barton, ar gyfer astudiaeth gerddorol o gerddoriaeth draddodiadol Awstralia mewn gofod cerddorfaol. Daeth Barton yn ysgogiad dylanwadol i’r cyfansoddwr o Awstralia, Peter Sculthorpe, yn ei flynyddoedd olaf ac mae Cri’r Ddaear ganddo’n waith deifiol o bwerus ar gyfer grymoedd cyfun. Mae'r gweithiau eraill yn y rhaglen hon sy’n dod o Awstralia i gyd hefyd yn adlewyrchu pŵer y dirwedd a byd natur.

Canllaw oed: 7+

Cyflwynir yn

Neuadd Hoddinott Y BBC