Wales Millennium Centre a Steffan Alun yn Cyflwyno

Comedy Translates

Bar Cabaret ffresh

WEDI'I CHANSLO

Wales Millennium Centre a Steffan Alun yn Cyflwyno

Comedy Translates

WEDI'I CHANSLO

Bar Cabaret ffresh

Yn anffodus, mae sioe Comedy Translates wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau'n uniongyrchol i drefnu ad-daliad.

Ydych chi erioed wedi meddwl sut beth fyddai noson gomedi stand-yp mewn iaith arall? Dyma’ch cyfle chi!

Dechreuodd hi fel syniad syml…gofyn i ddigrifwyr berfformio yn Gymraeg a rhoi offer sain i’r gynulleidfa sy’n darparu cyfieithiad ar y pryd yn Saesneg. Syml!

Ond, dyw hi ddim mor hawdd â hynny…

Yn gyntaf, mae’r Gymraeg yn iaith hollol wahanol i’r Saesneg gyda diwylliant nodedig ei hun.

Yn ail, mae digrifwyr yn bobl afrwydd, amhroffesiynol sy’n benderfynol o wneud bywyd y cyfieithydd mor anodd â phosibl.

Yn olaf, oherwydd ein bod ni wedi cael ein rhoi ar restr ddu bron bob cyfieithydd yn y wlad, caiff yr holl gyfieithiadau eu darparu gan… digrifwyr eraill.

Mae’r sioe anarchaidd, anrhagweladwy yma wedi dod yn hynod boblogaidd yng Ngŵyl Gomedi Machynlleth ac Aberystwyth, gyda phob sïo yn gwerthu allan ers iddo lansio tair blynedd yn ôl.

Byddwch yn chwerthin o’r dechrau hyd y diwedd ac yn dysgu llwyth am yr iaith Gymraeg a diwylliant ar hyd y ffordd.

Yn serennu’r cyfieithydd sydd wedi troi’n ddigrifwr, Steffan Alun (stand-yp ddwyieithog proffesiynol sydd wedi perfformio ar S4C, Radio Cymru a’r BBC; heb sôn am bum rhediad llawn yng Ngŵyl Caeredin), a rhai o artistiaid gorau Cymru yn cynnwys: Phil Cooper, Dan Thomas, Eleri Morgan, Esyllt Sears a mwy.

Peidiwch â phoeni, does dim angen eich bod chi’n siarad Cymraeg i fwynhau’r digwyddiad comedi anarchaidd yma.

Ymunwch â ni am goctels a thameidiau blasus o 6pm ymlaen.
Cerdyn a thaliadau digyswllt yn unig, dim arian parod – diolch.

Canllaw oed: 16+

Amser cychwyn: 8pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 hwr (yn cynnwys un egwyl)

Dyrennir seddi ar y noson

Cyflwynir yn

Bar Cabaret ffresh