Pavel Kolesnikov leaning on a piano

Sinfonia Cymru

Casgliad Cyflawn o Goncertos Beethoven

gyda Pavel Kolesnikov a Gábor Tákacs-Nagy

Neuadd Hoddinott Y BBC

21 a 22 Mawrth 2020 - WEDI’I CHANSLO

Sinfonia Cymru

Casgliad Cyflawn o Goncertos Beethoven

gyda Pavel Kolesnikov a Gábor Tákacs-Nagy

21 a 22 Mawrth 2020 - WEDI’I CHANSLO

Neuadd Hoddinott Y BBC

Yn anffodus, mae Casgliad Cyflawn o Goncertos Beethoven wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau'n uniongyrchol i drefnu ad-daliad.

Fel rhan o ddathliadau Caerdydd o 250 mlynedd ers geni Beethoven, rydym wrth ein boddau i gyflwyno'r pianydd hynod dalentog, Pavel Kolesnikov, a fydd yn chwarae pob un o'r pump concerto piano sydd gan Beethoven mewn un penwythnos.

Dyma artist sy'n meddu ar sensitifrwydd eithriadol wrth chwarae. Rydym wedi paru Pavel gyda'r arweinydd Gábor Tákacs-Nagy, sy'n ffefryn gyda'r gynulleidfa a bob tro'n creu argraff gyda repertoire clasurol. Mae hwn yn gyfle prin i glywed y concertos, ynghyd â phrofi datblygiad ac aeddfedrwydd cynyddol dull Beethoven o ysgrifennu concerto. Mae hwn yn argoeli i fod yn benwythnos arbennig a chofiadwy.

Dydd Sadwrn 21 Mawrth: 3pm
Concerto Piano Beethoven Rhif. 1
Concerto Piano Beethoven Rhif. 2

Dydd Sadwrn 21 Mawrth: 7.30pm
Symffoni Beethoven Rhif. 2
Concerto Piano Beethoven Rhif. 3

Dydd Sul 22 Mawrth: 2pm
Concerto Piano Beethoven Rhif. 4
Concerto Piano Beethoven Rhif. 5

Dros 60 oed - £16
Dan 35 oed - £12
Myfyrwyr ac o dan 18 - £3

Cynnig i bob un o'r 3 perfformiad

Pris Llawn - £42
Dros 60 oed- £39
Dan 35 oed - £30
(dim cynigion ar gyfer myfyrwyr ac o dan 18)

Cyflwynir yn

Neuadd Hoddinott Y BBC