Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Gweithdy crefft i'r teulu cyfan

Creu Llongau Gofod

Glanfa

11 Ionawr 2020, 11am - 4pm

Gweithdy crefft i'r teulu cyfan

Creu Llongau Gofod

11 Ionawr 2020, 11am - 4pm

Glanfa

Gwibiwch i'r Ganolfan y penwythnos yma i greu llongau gofod, ond byddwch yn ofalus, efallai fydd yna greaduriaid estron ar hyd y daith.

Gweithgaredd hwyliog ac am ddim ar gyfer y teulu cyfan. 

Mae’r sesiynau yma’n cael eu hariannu drwy werthiant tocynnau, aelodaeth, gwerthiannau bwyd a diod yn ogystal â haelioni unigolion.

Canllaw oed: croeso i bawb o bob oed.

Cyflwynir yn

Glanfa