Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Wales Millennium Centre yn Cyflwyno

Dragprov

Sioe Gerdd Drag Byrfyfyr

WEDI'I CHANSLO

Wales Millennium Centre yn Cyflwyno

Dragprov

Sioe Gerdd Drag Byrfyfyr

Yn anffodus, mae sioe Dragprov wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau'n uniongyrchol i drefnu ad-daliad.

Dyma frenin a brenhines drag fel nas welir erioed o’r blaen: RuPaul yn cyfuno â Whose-Line-Is-It.

Cyfuniad o ganeuon, sgetshis a rap doniol, egniol, coeglyd byrfyfyr.

Camp, clyfar a hollol unigryw.

Mae Drag yn camu ei sodlau 6-modfedd ac yn mynnu lle ym myd adloniant prif ffrwd, felly dyma’r amser perffaith i Dragprov ddod â hudoliaeth i’r sin gomedi. Mae Francesca Forristal ac Ed Scrivens yn gystadleuwyr ROWND TERFYNOL Gwobrau Comedi Cerddorol 2019 ac yn enillwyr Improv Act of the Year Award 2018.

Dyma waith byrfyfyr ar ei orau…

Gyda’i chyfuniad unigryw o theatr gerdd byrfyfyr a drag, mae Dragprov wedi cael sylw ar wefan y BBC, The Guardian, a’r Sunday Times. Mae’r sioe wedi darparu 'rapio' byrfyfyr ar Radio BBC a chael ei henwi’n un o Ddeg Sioe Uchaf LGBTQ+ i’w gweld yn Llundain gan The Evening Standard.

“Sequins, spoofs and salaciousness...Dragprov are bringing glamour to improvised comedy!”

The Guardian

Ymunwch â ni am goctels a thameidiau blasus o 6pm ymlaen
Cerdyn a thaliadau digyswllt yn unig, dim arian parod – diolch.

Canllaw oed: 16+

Amser cychwyn: 8pm

Hyd y perfformiad: Tua 1 hwr 50 munud (yn cynnys un egwyl)

Dyrennir seddi ar y noson

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ Tocynnau am £14

Gostyngiad

Tocynnau am £13