Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Everybody's Talking About Jamie

3 – 8 Mai 2021

Theatr Donald Gordon

Mae sioe Everybody’s Talking About Jamie wedi'i gohirio oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Y dyddiadau newydd fydd 3 – 8 Mai 2021.

Gan eich bod chi eisoes wedi archebu, mae tocynnau wedi eu symud yn awtomatig i ddyddiad a seddi sy’n cyfateb i’r archeb wreiddiol. Gellir dod o hyd i holl fanylion eich archeb newydd drwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein.

Mae’r sioe West End hynod boblogaidd, uchel ei chlod yn dod i Gaerdydd, gyda Layton Williams* fel Jamie New a Shane Richie fel Hugo/ Loco Chanelle. Doniol, bendigedig a hwyliog, dyma sioe gerdd wefreiddiol ar gyfer y teulu cyfan.

Mae Jamie New yn un deg chwech oed ac yn byw ar ystâd gyngor yn Sheffield. Dydy Jamie ddim yn teimlo ei fod yn ffitio i mewn ac mae’n ofni am ei ddyfodol. Mae Jamie yn mynd i fod yn ddigon o ryfeddod.

Gyda sgôr gwreiddiol gan arweinydd The Feeling, Dan Gillespie, a’r awdur Tom MacRae (Doctor Who), mae Everybody’s Talking About Jamie yn sioe fythgofiadwy!

*Ni fydd Layton Williams yn perfformio ar 19 Mai na chwaith ar 20 Mai. Weithiau bydd salwch neu wyliau’n codi, felly nid oes modd i gynhyrchwyr warantu bod unrhyw un o’r artistiaid yn ymddangos ym mhob perfformiad.

Canllaw oed: 14+ (yn cynnwys iaith gref)

Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Amser cychwyn:
Llun – Sad 7.30pm
Iau a Sad 2.30pm

Cynigion aelodau

Gostyngiad o £10 am 18 Mai (ar y 2 bris drutaf). Aelodaeth.

Cynigion i grwpiau

Grwpiau 10+ gostyngiad o £5, Llun – Iau. Trefnu ymweliad grŵp.

Myfyriwr

Gostyngiad o £5, Llun – Iau.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon