Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Diwrnod Cwtsh I'r Teulu

Glanfa

25 Ionawr 2020

Diwrnod Cwtsh I'r Teulu

25 Ionawr 2020

Glanfa

Dewch i ddathlu cariad a chwtsio ar Ddydd Santes Dwynwen yn ein Diwrnod Cwtsh I'r Teulu

Bydd Côr Cymunedol Alive & Kickin' yn canu caneuon serch traddodiadol a modern yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac fe fydd gweithdai adrodd stori gyda'r awdur Sarah KilBride a gweithgareddau celf i blant.

Amserlen
11.00am – Côr Cymunedol Alive & Kickin'
11.30yp – Gweithdy adrodd stori A Cuddle and a Cwtch gyda Sarah KilBride
12.00yp – Sarah KilBride yn llofnodi copïau o'i llyfr A Cuddle and a Cwtch
1.15yp – Gweithdy adrodd stori A Cuddle and a Cwtch gyda Sarah KilBride
1.45yp – Côr Cymunedol Alive & Kickin'

Yn ogystal â gweithgareddau celf A Cuddle and a Cwtch yn cymryd lle rhwng 11yb a 2yp.

Canllaw oed: Addas ar gyfer bob oedran

Cyflwynir yn

Glanfa