Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Noson Gwaith ar Waith 4 Ebrill

Stiwdio Weston

4 Ebrill 2020 - WEDI'I OHIRIO

Noson Gwaith ar Waith 4 Ebrill

4 Ebrill 2020 - WEDI'I OHIRIO

Stiwdio Weston

Yn anffodus, mae Noson Gwaith Ar Waith 4 Ebrill wedi'i ohirio oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau yn uniongyrchol gyda mwy o wybodaeth.

Mae nosweithiau Gwaith ar Waith yn gyfle i artistiaid roi cynnig ar syniadau newydd, arbrofi gydag arddulliau gwahanol a chysyniadau newydd.

Mae’n bosib y byddant yn gofyn i chi am adborth er mwyn datblygu’r gwaith neu er mwyn gweld sut brofiad yw perfformio’u gwaith o flaen cynulleidfa fyw am y tro cyntaf.

Ym mis Ebrill eleni, rydyn ni’n cyflwyno pedair noson Gwaith ar Waith, a bydd pob noson yn cynnwys o leiaf tri darn.

Cymerwch y cyfle i wylio rhywbeth hollol newydd ac archebwch eich sedd am £1 yn unig - wedyn, dewch ag arian parod gyda chi a thalwch fel y mynnwch ar ddiwedd y noson. Bydd 100% o’r arian a godir yn mynd yn uniongyrchol i’r artistiaid.

Benji Mowbery a Hari Raelyn - Self Portrait (Teitl ar waith)

Mae Self Portrait yn sioe gerdd sy’n seiliedig ar yr arlunydd Cymreig, Gwen John.

Roedd Gwen John yn arlunydd medrus a chafodd ei esgeuluso yn ystod ei hoes oherwydd llwyddiant ei brawd, Augustus John. Bydd Self Portrait yn archwilio ei brwydr gyda hunan-barch a hunangred ar ei thaith o dde Cymru i Baris.  

Bydd y gweithdy yma’n rhannu caneuon a golygfeydd sydd yn waith ar waith.  

Krystal S. Lowe (Kokoro Arts) - The Yellow Wallpaper 

Wrth archwilio iechyd meddwl a chanfyddiadau’r cyhoedd, triniaeth mamau sy’n dioddef o iselder ôl-enedigol a’r pwysau sy’n cael ei roi ar fenywod i lynu at rolau rhyw traddodiadol - bydd Krystal S. Lowe yn cyflwyno addasiad o’r stori fer, The Yellow Wallpaper, gan Charlotte Perkins Gilman fel gwaith theatr dawns unigol.

Sam Hickman – Larry

Sioe un-fenyw brwnt anhygoel sy’n rhannu’r uchelfannau ac iselfannau a phroblemau amrywiol dêtio. Ymunwch â Sam ar y llwyfan am gerddoriaeth wreiddiol, adloniant doniol â’i thelyn.

Mae nosweithiau Gwaith ar Waith yn rhan o’n hymrwymiad i feithrin talent yng Nghymru, darparu llwyfan i leisiau newydd a thanio meddyliau creadigol.

Mwy o wybodaeth ynglŷn â’n cyfleoedd Datblygu Artistiaid

Canllaw oed: 14+

Amser cychwyn: 7pm

Hyd y perfformiad: Tua 1 hwr 45 munud (yn cynnwys un egwyl)

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston