Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Footloose

WEDI'I CHANSLO

Theatr Donald Gordon

Yn anffodus, mae sioe Footloose wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau'n uniongyrchol i drefnu ad-daliad.

Yn dilyn dwy daith a ganmolwyd i'r cymylau, a rhediad yn y West End, mae Footloose yn ôl ac yn well nag erioed o’r blaen.

Mae Ren, bachgen o’r ddinas, yn meddwl bod bywyd yn ddigon gwael pan gaiff ei orfodi i symud i ardal ddiarffordd yng nghefn gwlad America. Ond mae ei fyd yn dod i ben pan mae’n cyrraedd Bomont ac yn darganfod bod cerddoriaeth roc a dawnsio wedi eu gwahardd yno. Mae Ren yn anwybyddu’r rheolau ac, yn sydyn, mae'r dref gyfan yn chwyldroi a phawb ar eu traed.

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“A Roaring Success”

Yorkshire Times
Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“You leave feeling like you can change the world”

Manchester Evening News

Yn seiliedig ar y ffilm hynod boblogaidd o’r 1980au, mae Footloose yn sioe sionc, hwyliog sy’n cynnwys rhai o dalentau cerddorol gorau’r DU. Gyda choreograffi arloesol, fodern, byddwch yn mwynhau clasuron yr 80au fel Holding out for a Hero, Almost Paradise, Let's Hear It For The Boy ac, wrth gwrs, y prif drac bythgofiadwy Footloose.

CYNIGION I AELODAU

Gostyngiad o £10 ar y noson agoriadol. Aelodaeth. 

CYNIGION I U16 A MYFYRWYR 

Gostyngiad o £4, perfformiadau penodol.

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4, perfformiadau penodol. Trefnu ymweliad grŵp.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon