Bill Kenwright a Paul Taylor-Mills yn cyflwyno

Heathers The Musical

Theatr Donald Gordon

16 – 20 Mehefin 2020 - WEDI'I CHANSLO

Bill Kenwright a Paul Taylor-Mills yn cyflwyno

Heathers The Musical

16 – 20 Mehefin 2020 - WEDI'I CHANSLO

Theatr Donald Gordon

Yn anffodus, mae sioe Heathers The Musical wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau'n uniongyrchol i drefnu ad-daliad.

Cyfarchion a chyfarchiadau! Croeso i Westerberg High, lle y mae Veronica Sawyer yn un arall o’r bobl dawel, anadnabyddus sydd yn breuddwydio am ddiwrnod gwell.

Ond pan mae hi’n gwneud ffrindiau â’r Heathers creulon, prydferth, mae ei breuddwydion am boblogrwydd yn dechrau dod yn wir o’r diwedd.

Nes i JD, rebel ifanc rhyfedd, gyrraedd a’i dysgu ei bod yn lladdfa i fod yn anweledig ond yn waeth byth bod yn adnabyddus.

Mae’r sioe gerdd ddeinamig, roc gomedi tywyll yma sydd wedi’i seilio ar y ffilm o 1988 o’r un enw, yn ôl mewn steil, peidiwch â cholli allan neu wn i ddim be fydd y canlyniad…

Llyfr, cerddoriaeth a geiriau gan Kevin Murphy a Laurence O’Keefe
Wedi’i seilio ar y ffilm a ysgrifennwyd gan Daniel Waters.

Canllaw oed: 14+ (dim plant dan 2 oed). Yn cynnwys iaith gref.

Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Amser cychwyn:
Maw – Sad 7.30pm
Iau a Sad 2.30pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr a 30 munud (yn cynnwys un egwyl)

Cynigion aelodau

Gostyngiad o £10 am 16 Mehefin. Aelodaeth.

Cynigion i grwpiau

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4, Maw - Iau 7.30pm + Gwe 2.30pm.
Trefnu ymweliad grŵp.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon