Opera Cenedlaethol Cymru: Jenůfa

WEDI'I CHANSLO

Theatr Donald Gordon

Yn anffodus, oherwydd y pandemig Coronafeirws ni fydd Tymor yr Haf Opera Cenedlaethol Cymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn digwydd bellach.

Disgwylir i docynnau ar gyfer Tymor yr Hydref Opera Cenedlaethol Cymru 2021, gan gynnwys Migrations, fynd ar werth yng ngwanwyn 2021. Gweler gwefan WNO am y manylion llawn yn eu Datganiad Canslo’u Taith.

Mae gan Jenůfa gyfrinach. Mae hi ar fin cael plentyn y tu allan i briodas, ac mae hi eisiau priodi'r tad cyn i'r gyfrinach gael ei datguddio, ond mae gan ei llysfam gynlluniau eraill mewn golwg. Mae gan ei gweithredoedd byrbwyll ganlyniadau ofnadwy i Jenůfa.

Wedi ei gosod ar draws saith mis, mae'r ddrama'n datblygu, ac ar ddiwrnod priodas Jenůfa mae'r gwirionedd am yr hyn sydd wedi digwydd yn cael ei ddatguddio.

Mae Jenůfa wedi swyno cynulleidfaoedd am ganrif gyfan gyda'r stori dorcalonnus hon am obaith, cariad ac anobaith. Tomáš Hanus, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth WNO, sy'n arwain cynhyrchiad llwyddiannus Katie Mitchell, a ddisgrifiwyd fel 'y mwyaf pwerus eto' pan aeth y cynhyrchiad ar daith ddiwethaf.

wn.org.uk/jenufa
#WNOjenufa

Cenir mewn Tsieceg gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg

Am becynnau aml-docyn, dewiswch eich sioeau a chaiff y gostyngiad ei ychwanegu yn y fasged. 

Caiff gostyngiadau eu hychwanegu i’r nifer cyffredin isaf o seddi. Os yw’r nifer o fynychwyr yn amrywio fesul cynhyrchiad, cysylltwch â ni ar 029 2063 6464.

Canllaw oed: 8+

Amser cychwyn: 
Sad 12 Medi 7.15pm
Sul 20 Medi 4pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 hwr, 25 munud (yn cynnwys un egwyl)

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4. Yn berthnasol i seddi penodol.
Trefnu ymweliad grŵp

YSGOLION

£12.50 — Yn berthnasol i seddi penodol. Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl.

U16S

£5 — 1 tocyn plentyn gydag un oedolyn sy'n talu'n llawn.

Cynigion yn seiliedig ar dyraniadau ac argaeledd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon