Wales Millennium Centre yn Cyflwyno

Len Blanco: Firing Blancs

Bar Cabaret ffresh

WEDI'I CHANSLO

Wales Millennium Centre yn Cyflwyno

Len Blanco: Firing Blancs

WEDI'I CHANSLO

Bar Cabaret ffresh

Yn anffodus, mae sioe Len Blanco: Firing Blancs wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau'n uniongyrchol i drefnu ad-daliad.

Len Blanco yw’r dyn delfrydol cyfoes: ‘Woke’. Ffeminydd. Figan (o ddydd Llun i ddydd Iau). Mae eisiau siarad â chi. ‘Nenw’r tad, gadewch iddo siarad â chi.

Yn ei gabaret comedi cerddorol, mae’r cyn-aelod band a’r brenin drag yn datgelu’n ecsgliwsif pa mor bell y mae ef wedi dod ers y 90au (cliw: ddim yn bell iawn).

Bydd perfformiad un-dyn cyntaf Blanco yn wefreiddiol, gyda chanu byw, cydwefuso byw a choreo fyw.

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“Performed perfectly”

Blizzard Comedy

Mae Len Blanco yn frenin drag sy’n gweithio ar sîn queer Llundain. Mae e wedi perfformio yn y Soho Theatre, Southbank Centre, y National Theatre River Stage, Hackney Empire a mwy o leoliadau amgen megis The Royal Vauxhall Tavern, The Glory, Bethnal Green Working Mens Club a’r Vaults, ymhlith eraill.

Fel y gwelwyd ar All Together Now, BBC One. Wedi’i enwebu ar gyfer Gŵyl VAULT After Dark a chystadleuydd rownd derfynol Man Up.

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“Another level of wit”

EdFest Magazine
Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“I cannot recommend Firing Blancs highly enough”

Feminist Fringe

Ymunwch â ni am goctels a thameidiau blasus o 6pm ymlaen
Cerdyn a thaliadau digyswllt yn unig, dim arian parod – diolch.

Canllaw oed: 18+

Amser cychwyn: 8pm

Hyd y perfformiad: Tua 1 hwr

Dyrennir seddi ar y noson

Gostyngiad

Tocynnau am £12

Cyflwynir yn

Bar Cabaret ffresh