Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Channel 5 & Nett UK yn Cyflwyno

Milkshake! Live – Milkshake Monkey's Musical

Theatr Donald Gordon

19 Ebrill 2020 – WEDI'I CHANSLO

Channel 5 & Nett UK yn Cyflwyno

Milkshake! Live – Milkshake Monkey's Musical

19 Ebrill 2020 – WEDI'I CHANSLO

Theatr Donald Gordon

Yn anffodus, mae sioe Milkshake! Live – Milkshake Monkey's Musical wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau'n uniongyrchol i drefnu ad-daliad.

Dydy Milkshake Monkey methu aros i ddangos ei sioe gerdd newydd i chi! Ond pan mae e’n cael braw llwyfan, mae ei hoff ffrindiau Milkshake yn dod i helpu, gan greu’r sioe fwyaf anhygoel erioed.

Byddwch yn rhan o’r cynhyrchiad gwych yma wrth i chi ddysgu’r caneuon a dawnsfeydd gyda’ch hoff ffrindiau Milkshake, a gwyliwch wrth i’r gerddoriaeth, y goleuadau, y gwisgoedd a’r llwyfan ddod at ei gilydd. Gyda ffrindiau Milkshake gwych, mae unrhyw beth yn bosibl.

Yn serennu Sam Tân, Nodi, Shimmer & Shine, Digby Dragon, Wissper, Nella the Princess Knight a’r Floogals, law yn llaw â dau gyflwynydd o Milkshake. Mae’r sioe newydd sbon yma’n llawn chwerthin, rhyngweithio â’r gynulleidfa a hwyl a sbri, a bydd pawb ar eu traed! Peidiwch â cholli allan ar y sioe hynod arbennig yma i’r teulu cyfan!

Canllaw oed: Addas ar gyfer bob oedran

Amser cychwyn: 12pm

Hyd y perfformiad: Tua 1 awr 50 minud (yn cynnwys un egwyl)

U16 Cynigion

Gostyngiad o £2

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon