Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

BBC NOW

Missa Solemnis

Beethoven

Neuadd Hoddinott Y BBC

5 Mehefin 2020 - WEDI’I CHANSLO

BBC NOW

Missa Solemnis

Beethoven

5 Mehefin 2020 - WEDI’I CHANSLO

Neuadd Hoddinott Y BBC

Yn anffodus, mae sioe Missa Solemnis wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau yn uniongyrchol gyda mwy o wybodaeth.

Gydag uchelgais aruthrol a thangnefedd nefolaidd, mae Missa Solemnis gan Beethoven yn un o’i weithiau mwyaf ymchwilgar.

Mae’n osodiad aruchel ar raddfa eang ac yn sicr yn ddarn i’w brofi unwaith mewn oes, a pha well adeg i ryfeddu ato nag yn ystod blwyddyn sy’n nodi 250 o flynyddoedd ers geni Beethoven.

Gyda chasgliad nodedig o unawdwyr o’r DU a’r Unol Daleithiau, daw'r Arweinydd Llawryfog Tadaaki Otaka â thymor Neuadd Hoddinott i ben mewn steil.

Artistiaid
Arweinydd: Tadaaki Otaka
Mezzo: Kathryn Rudge
Tenor: Ed Lyon
Bas-Bariton: Cody Quattlebaur

Please note that all BBC NOW concerts are recorded live for BBC Radio broadcast.

Patrons are encouraged to bring along children and take advantage of Family Tickets, but please be aware that any noise can be picked up on the broadcast.

No content is unsuitable for children, but there may be extended periods of loud music. BBC NOW concerts are generally suitable for ages 7+, but parents will be the best judge of whether their children are able to sit quietly for a long time.

We would also advise taking an aisle seat so they can exit easily if needed.

Cyflwynir yn

Neuadd Hoddinott Y BBC