Wales Millennium Centre yn Cyflwyno

Nicole Faraday; Song Bird

Bar Cabaret ffresh

2 Mai 2020 – WEDI'I OHIRIO

Wales Millennium Centre yn Cyflwyno

Nicole Faraday; Song Bird

2 Mai 2020 – WEDI'I OHIRIO

Bar Cabaret ffresh

Yn anffodus, mae sioe Nicole Faraday; Song Bird wedi'i gohirio oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau yn uniongyrchol gyda mwy o wybodaeth.

Daw’r ferch ‘ddrwg’ Nicole Faraday i ganu caneuon mwyaf poblogaidd Eva Cassidy a Karen Carpenter.

Mae Nicole Faraday yn actores deledu, ffilm a theatr arobryn sydd yn fwyaf adnabyddus am ei phortread o Snowball Merriman, y llofrudd hudol mewn dwy gyfres o gyfres hynod boblogaidd ITV, Bad Girls, sydd wedi’i ail-ddangos ar CBS yn ddiweddar

Mae hi hefyd yn adnabyddus fel cyn-gymeriad rheolaidd Casualty’r BBC, Dr Heather Lincoln, ac yn fwy diweddar fel y nwydus Veronica yn Emmerdale, ITV.

    

Ymunwch â ni am goctels a thameidiau blasus o 6pm ymlaen
Cerdyn a thaliadau digyswllt yn unig, dim arian parod – diolch.

Canllaw oed: 12+

Amser cychwyn: 8pm

Hyd y perfformiad: Tua 1 hwr 40 munud (yn cynnys un egwyl)

Dyrennir seddi ar y diwrnod

Gostyngiad

Tocynnau am £12

Cyflwynir yn

Bar Cabaret ffresh