Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Ffrydiad byw i gynulleidfaoedd ar-lein, yn fyw o stiwdios Rambert

Rambert: Draw From Within

Wim Vandekeybus

AR-LEIN

25 Medi 2020

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Rambert: Draw From Within {{::on_sale_date.label}} AR-LEIN MM/DD/YYYY 15 event-988

Ffrydiad byw i gynulleidfaoedd ar-lein, yn fyw o stiwdios Rambert

Rambert: Draw From Within

Wim Vandekeybus

Camwch i fyd cyffrous a newydd. Mae cwmni dawns Rambert yn y stiwdio’n ymarfer ar hyn o bryd. Maent yn cydweithio â Wim Vandekeybus, coreograffydd a gwneuthurwr ffilmiau blaenllaw, ar eu perfformiad cyntaf i gael ei ffrydio’n fyw.

Am un noson yn unig - drwy lygad y camera - byddwch yng nghanol perfformiad byw gwefreiddiol. Bydd stiwdios Rambert yn South Bank Llundain yn cael eu gweddnewid i gyfres o fydoedd theatraidd trawiadol. Yn eu plith gwelwn fydoedd breuddwydiol, bydoedd hunllefus ac ambell i fyd sydd wedi troi ben i waered...

Mae Wim Vandekeybus yn arbenigo mewn adrodd stori. Yn y cyfnod cythryblus yma mae e’n awyddus i ddangos ein bod ni yn fregus ac eto’n gryf. Caiff bygythiad ei gyferbynnu gan ryddid, a marwolaeth gan enedigaeth.

Y rhan fwyaf o’r amser nid ydyn ni’n ystyried y gwaed sy’n llifo drwy ein gwythiennau. Byddwn yn ymwybodol o’n calon yn curo dim ond wrth i ni deimlo ofn, neu wrth i rywbeth fynd o’i le. Mae Wim am i ni fentro i edrych dan ein croen a chofleidio rhai o’r gwrthgyferbyniadau yma.

Nodwch fod hwn yn berfformiad byw. Bydd tocynnau ar gael ar gyfer ffrydiad byw Rambert Home Studio o’r perfformiad yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Byddwch yn ymwybodol…

Unwaith fydd gennych chi docyn, cofiwch osod larwm i gofio amdano. Nid yw’r perfformiad yn cael ei recordio ymlaen llaw.

Mae’n berfformiad BYW. Nid oes angen i chi adael eich tŷ, ond tra byddwch chi’n paratoi tamaid i’w fwyta ac yn estyn gwydriad o ddiod oer ac yn ymlacio ar eich soffa, bydd ein dawnswyr (a’r camerâu) yn twymo lan ac yn paratoi ar gyfer y perfformiad. Byddai’n gas gennym ni petaech chi’n colli’r perfformiad.

Sut i wylio’r perfformiad byw yma:

  • Prynwch eich tocyn fan hyn erbyn 12pm ar 25 Medi.
  • Cofrestrwch (am ddim) ar rambert.org.uk/homestudio
  • Mae cofrestru’n hawdd, ond gofynnwn i chi wneud hyn diwrnod cyn y perfformiad os gwelwch yn dda.
  • Cadwch olwg ar eich e-bost ar ôl canol dydd ar y 25ain (peidiwch ag anghofio’r blwch sothach chwaith!). Byddwn yn anfon eich cod gwylio atoch cyn y perfformiad.
  • Does dim angen eich cod arnoch er mwyn cofrestru ar gyfer Rambert Home Studio, ond bydd angen eich cod arnoch i weld y llif byw.
  • Unwaith byddwch chi wedi cofrestru ewch i’ch cyfrif Rambert Home Studio a mewnbynnwch god eich tocyn. Gallwch wylio’r perfformiad ar unrhyw ddyfais, dim ond eich bod chi wedi mewngofnodi.
  • Os oes gennych unrhyw broblemau technegol ar y noson, fydd tîm Rambert wrth law i helpu. Cysylltwch â nhw drwy ffonio 020 8630 0600, neu e-bostio info@rambert.org.uk, neu cysylltwch â nhw ar gyfryngau cymdeithasol @Rambertdance
  • Ymunwch i wylio’r perfformiad am 8pm, Dydd Gwener 25 Medi - mwynhewch!

Canllaw oed: 10+
Mae’n bosib y bydd ambell olygfa yn anaddas i blant ifanc iawn neu blant sensitif.

Hyd y perfformiad: Tua 50 munud

Cyflwynir yn

AR-LEIN