Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Rhod Gilbert:The Book of John

21 a 22 Mawrth 2020 - WEDI'I OHIRIO

Theatr Donald Gordon

Yn anffodus, mae sioe Rhod Gilbert nos Sadwrn 21 Mawrth a nos Sul 22 Mawrth yn cael ei gohirio gan yr hyrwyddwyr oherwydd y sefyllfa gyda Coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau yn uniongyrchol.

Mae peth amser wedi mynd heibio, ond mae’r digrifwr Cymreig arobryn yn ôl, gyda sioe fyw newydd sbon. Yn y saith mlynedd ers iddo berfformio stand-yp ddiwethaf, mae llawer wedi digwydd i Rhod. Bron popeth yn s**t.

Pan yr oedd ar fin bwrw adeg isel yn ei fywyd, cwrddodd ddyn… o’r enw John.

Mae’r sioe yma’n dangos Rhod mor ddoniol ag erioed, ond yn wahanol i’r arfer. Yn gignoeth, yn bersonol ac yn hollol onest; dim mwy o gelwyddau, dim mwy o nonsens.

“BRITAIN’S CROSSEST COMIC ROARS BACK IN STYLE. HILARIOUS TOUR-DE-FORCE”

Telegraph


Estynnwyd y daith oherwydd galw mawr. Mae’r perfformiad yma’n cael ei recordio i gael ei gyhoeddi.

Fel y gwelir ar 'Rhod Gilbert’s Work Experience', ‘'Would I Lie to You?’, 'Taskmaster’, ‘Qi’, 'Live at The Apollo', 'Have I Got News for You?’, a llawer mwy…

“VOLCANIC, HIGH OCTANE HUMOUR. UPROARIOUSLY FUNNY”

Guardian

Canllaw oed: 16+

Amser cychwyn: 8pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 hwr (yn cynnwys un egwyl)

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon