Rhod Gilbert:The Book of John

21 a 22 Mawrth 2020

Theatr Donald Gordon

Perfformiad arall wedi'i ychwanegu: 4 Gorffennaf 2020. Ar werth ar 7 Chwefror.


Blue Jeans Management yn falch o gyflwyno
RHOD GILBERT: The Book of John

Mae peth amser wedi mynd heibio, ond mae’r digrifwr Cymreig arobryn yn ôl, gyda sioe fyw newydd sbon. Yn y saith mlynedd ers iddo berfformio stand-yp ddiwethaf, mae llawer wedi digwydd i Rhod. Bron popeth yn s**t.

Pan yr oedd ar fin bwrw adeg isel yn ei fywyd, cwrddodd ddyn… o’r enw John.

Mae’r sioe yma’n dangos Rhod mor ddoniol ag erioed, ond yn wahanol i’r arfer. Yn gignoeth, yn bersonol ac yn hollol onest; dim mwy o gelwyddau, dim mwy o nonsens.

“BRITAIN’S CROSSEST COMIC ROARS BACK IN STYLE. HILARIOUS TOUR-DE-FORCE”

Telegraph


Estynnwyd y daith oherwydd galw mawr. Mae’r perfformiad yma’n cael ei recordio i gael ei gyhoeddi.

Fel y gwelir ar 'Rhod Gilbert’s Work Experience', ‘'Would I Lie to You?’, 'Taskmaster’, ‘Qi’, 'Live at The Apollo', 'Have I Got News for You?’, a llawer mwy…

“VOLCANIC, HIGH OCTANE HUMOUR. UPROARIOUSLY FUNNY”

Guardian

Canllaw oed: 16+

Amser cychwyn: 8pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 hwr (yn cynnwys un egwyl)

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

Comedi

Gweld popeth

Chambers Touring Ltd yn cyflwyno

Jimmy Carr: Terribly Funny

RuPaul’s Drag Race: Taith Werq the World 2020

James Seabright yn cyflwyno

Adam Kay – This is Going to Hurt

(Secret Diaries of a Junior Doctor)

Rhod Gilbert:The Book of John