Six

21 – 25 Ionawr 2020

Theatr Donald Gordon

Wedi’i henwebu am 5 wobr Olivier yn cynnwys Sioe Gerdd Newydd Orau, mae’r sioe boblogaidd o Lundain Six yn ffenomen mae pawb yn ysu cael gwylio!

O freninesau Tuduraidd i dywysogesau pop, mae chwe gwraig Harri VIII o’r diwedd yn gafael yn y meicroffon. Dyma nhw’n adrodd eu hanesion, yn cydblethu pum cant blwyddyn o dor-calon mewn dathliad 80-munud o bŵer merched yr 21ain ganrif. Efallai bod gan y breninesau llewys gwyrdd, ond mae eu lipstig yn goch gwrthryfelgar.

“CAPTIVATING AND EXHILARATING. DO YOURSELF A FAVOUR AND GO AND PARTY WITH SIX. YOU WON’T REGRET IT!”

Attitude

Yn syth o’r West End, mae’r sioe hynod boblogaidd Six "the best the West End has to offer" (Daily Telegraph).

Ysgarwyd. Dienyddiwyd. Yn fyw!

Canllaw Oed: 10+ (gall gynnwys iaith anweddus)

Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.
Gall y cynhyrchiad hwn gynnwys goleuadau strôb.

Amser Cychwyn: 
Maw, Mer, Iau a Sad 8pm
Mer a Sad 2.30pm
Gwe 6.30pm a 8.30pm

Hyd y Perfformiad: Tua 80 munud (dim egwyl)

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon